Atvērto durvju dienā – daudz apmeklētāju

Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāli Valsts pārvaldes atvēro durvju dienā apmeklēja vairāk nekā 70 interesenti - bezdarbnieki, darba meklētāji, skolēni, skolotāji, strādājošie un citi. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar aģentūras darbu, uzdot interesējošos jautājumus un iepazīt darba vidi.

Aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko "Dzirkstelei" stāsta, ka ikvienam bija pieejami materiāli par karjeras pakalpojumiem - grāmatas, bukleti, izdales materiāli, profesiju aprakstu katalogi. Apmeklētājiem tika demonstrēta dokumentālā filma "Darītāju laiks".


Rankas pamatskolas skolēnu auditorija tika iepazīstināta ar aģentūras darbības principiem, mērķiem un uzdevumiem. Notika diskusijas, kuru laikā skolēni tika mudināti mācīties un pārdomāti izvēlēties profesiju. Savukārt Gulbenes 2.vidusskolas skolēniem bija iespēja tikties ar vietējo darba devēju, kurš stāstīja par sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru un savas uzņēmējdarbības veidošanu.


Aģentūras Gulbenes filiāle sadarbojas ar Eiropas Nodarbinātības dienesta tīklu. Tas ir izveidots, lai sekmētu darbinieku brīvu pārvietošanos Eiropas ekonomikas zonā. Darba meklētājiem un interesentiem notika tikšanās ar Lielbritānijas uzņēmuma kontaktpersonu par iespēju strādāt Lielbritānijā par olu iepakotājiem.

 

"Darba pieredze nav nepieciešama, svarīgi, lai cilvēks būtu precīzs, uzmanīgs un fiziski labi sagatavots. Pavisam uzņēmums darbu piedāvā 40 cilvēkiem, tajā skaitā 30 no Latvijas. Šo tikšanos apmeklēja 17 cilvēki, kuri iesniedza arī pieteikuma anketas," saka V.Lituņenko.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas