Atzinības rakstus saņem par radošo potenciālu

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu izglītības programmas «Vizuāli plastiskā māksla» audzēkņu valsts konkursā mākslas valodas pamatos piedalījās un Atzinības rakstus ieguva Gulbenes mākslas skolas 6.klases skolniece Vanda Kanaviņa (skolotāja Sandra Dikmane) un Gulbenes mākslas skolas Lejasciema 6.klases audzēkne Ilva Ritmane (skolotāja Laila Medne).

Konkurss notika Kandavas Mākslas skolā. S.Dikmane stāsta, ka kopumā konkursā piedalījās 141 skolēni no 72 mākslas skolām. Šoreiz konkursā tika izvēlēts plašs un šķietami neparastāks mācību priekšmets - mākslas valodas pamati. Skolēniem, pamatojoties uz redzamo kāda mākslas darba reprodukciju, bija gan jāraksta apraksts par to, gan jāglezno. Darba veikšanai tika atvēlētas trīs stundas.

 

Atzinības rakstu ieguvusī I.Ritmane saka, ka šādā valsts mēroga konkursā viņa piedalījās pirmo reizi, bet, ja būs iespēja, tad noteikti piedalīsies vēl. “Grūtākais darbs konkursā, manuprāt, bija viena mākslinieka darba apraksta veikšana. Šī paša apraksta gleznošana nelikās tik grūta,” teic mākslas skolas audzēkne.

 

Šādi valsts konkursi ir Latvijas gan mākslas, gan mūzikas profesionālo skolu gadskārtējs notikums, kas apliecina audzēkņu radošo potenciālu. Konkursa būtiskākie ieguvumi ir audzēkņu darbu novērtējums un iespēja mākslas pedagogiem dalīties pieredzē un analizēt paveikto.

Atzinības raksts ir piešķirts arī Gulbenes mākslas skolai par sabiedriski aktuālas tēmas risināšanu mācību procesā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas