Austrijā diskutē par jauniešu problēmām

Jauniešu centrs "Bāze" iesniedza projektu programmā "Jaunieši darbībā" un saņēma finansējumu, kas deva iespēju no 8.līdz 12.oktobrim delegācijai no Gulbenes doties studiju vizītē uz Austriju. Delegācijā bija projektu koordinatore Anita Birzniece, Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs, Daukstu pagasta padomes priekšsēdētāja Sandra Duļbinska, rRajona Izglītības pārvaldes vadītāja Liāna Jansone, interešu izglītības metodiķe Rasma Vanaga un Krišjāņa Valdemāra pamatskolas direktore Ērika Ivanova.

"Austrijā mūsu grupa kopā ar domubiedriem no Austrijas, Čehijas un Ungārijas piedalījās jauniešu darbības politikas plānošanā. Strādājot darba grupās, diskutējām par jauniešu vietu sabiedrībā, migrantu un citām problēmām. Mani pārsteidza migrantu pusaudži vecumā no 14 līdz 17 gadiem, īpaši puiši, kuri atzina, ka jūtas kā trešās šķiras cilvēki, iebaidīti un atstumti. Pārsteidza arī Austrijas meiteņu problēma, proti, iemesli, kāpēc viņas nevar rast vietu jauniešu lokā, jo visur aktīvāki ir puiši," stāsta L. Jansone.

Vizītes laikā notikušas lekcijas par jauniešu darba politiku. Tajās savus uzskatus pauduši arī mūsu delegācijas pārstāvji.

"Vienojāmies, ka turpināsim sadarbību ar jauniešu darbības organizācijām no Šveices. Līdz 1.novembrim sagatavosim projektu par alternatīvo iespēju piedāvājumu jauniešiem, kas "staigā pa naža asmeni" jeb atrodas uz riska robežas. Iecerēts organizēt semināra apmācību, tajā iesaistot sadarbības partnerus ne tikai no Austrijas un Polijas, bet arī no citām mūsu sadraudzības valstīm," stāsta L.Jansone.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas