Beļavas pagasta bibliotēkai - jaunas mājas

Pērn bibliotēku apmeklējuši 3185 cilvēki, kuriem izsniegtas 7805 grāmatas no to kopējā klāsta 7184.
Beļavas pagasta bibliotēkai jau kādu laiku ir jauna mājvieta. No šaurajām telpām pagasta tautas nama ēkas otrajā stāvā tā pārcēlusies uz ēku, kurā atrodas pagasta padome, un apdzīvo kādreizējās kopsaimniecības kantora telpas.

Izlieto pagasta naudu "Pārcelšanās uz jaunajām telpām pakāpeniski sākās jau maijā. 4. un 5.novembrī notika bibliotēkas akreditācija, tāpēc telpas iekārtotas tā, lai tās atbilstu prasībām," stāsta bibliotēkas vadītāja Mērija Erlate.

 

Bibliotēka izvietojusies trīs gaišās un sitās telpās, kuru kopējā platība ir 82 kvadrātmetri.

 

Beļavas pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Mezītis stāsta, ka bibliotēkas jauno telpu sakārtošana notikusi divās kārtās, kopumā izlietojot apmēram 14 500 latus no pagasta budžeta. Pirmajā kārtā remontētas telpas, nomainīti logi un durvis, bet otrajā kārtā iekārtotas higiēnas telpas un veikti vēl citi darbi. Strādājušas divas firmas "Den 44" un SIA "Vidzemes būvnieks". Šobrīd vēl esot atlicis nokrāsot kāpnes. Jaunu izskatu ieguvuši vecie grāmatplaukti, iegādāti jauni galdi datoriem.

 

Ērta pieejamība

Lielākajā bibliotēkas telpā tā, lai apmeklētājiem būtu ērti, izvietoti plaukti ar grāmatām, kuru klāsts katru gadu papildinās ar jauniem izdevumiem.

 

"Lai gan katru gadu grāmatu iegādei pašvaldība piešķir vairāk līdzekļu, grāmatas kļūst dārgākas, tāpēc iespējams iegādāties mazāku skaitu. Tāpēc piedalos arī divos Kultūrkapitāla fonda projektos," stāsta M.Erlate.

 

Šogad pašvaldība jaunu grāmatu iegādei tika piešķīrusi 700, bet žurnālu un avīžu abonēšanai - 300 latu. Šajā telpā izvietoti arī septiņi datori, ir kopētājs un printeri. Atsevišķa telpa paredzēta mazajiem lasītājiem un cilvēkiem, kuri uz bibliotēku nāk lasīt žurnālus un laikrakstus. Trešajā telpā rasta vieta norakstītajai literatūrai un grāmatu dublikātiem.

 

Palielinās apmeklētāju skaits

Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu palielinājies bibliotēkas lietotāju skaits. Precīzs apmeklēju skaits būs zināms gada beigās, bet jau šobrīd skaidrs, ka tas būs krietni vairāk nekā 3000. Daudzi nāk, lai izmantotu internetu, ir cilvēki, kuri lasa tikai grāmatas.

 

Čaklākie grāmatu lasītāji pagastā ir pensionāri, piemēram, pērn Velta Vasile izlasījusi 134 grāmatas. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī studenti un skolēni, īpaši projektu nedēļās.

 

Bibliotēkā ir arī starpbibliotēku abonements, kas nepieciešamo grāmatu ļauj pasūtīt no Gulbenes centrālās bibliotēkas. Ir arī plašs novadpētniecības materiālu krājums, kā arī datu bāzes "Lursoft " un "Letonika".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas