Beļaviete Brigita Sirme: "Neesmu bagāta, bet izdzīvot var."

B.Sirme savā saimniecībā "Ziemeļi" Beļavas pagastā tur desmit govis. Saimniece uzskata, ka tā ir vidēji liela saimniecība. Vasarā izslaukums ir vairāk nekā 400 litri, bet tagad - 250 litri divās dienās. B.Sirme norāda, ka tas ir normāls izslaukums, jo jāņem vērā tas, ka govīm netiek lietots nekas stimulējošs, lai piena būtu vairāk.

Bioloģiskajām saimniecībām - stingri noteikumi B.Sirme "Dzirkstelei" stāsta, ka deviņdesmitie gadi, kad sākuši saimniekot un kūtī bijušas tikai divas govis un zirgs, bijuši smagi.

 

"Mums nebija ne tehnikas, ne kā cita. Iesākām saimniekot ar pāris lopiņiem. Un tas nebija galīgi nekas. Pat maizei skaitījām melnās kapeikas. Labi, ka bija radi un kaimiņi. kuri palīdzēja, piemēram, ar tehniku. Tā lēnām arī attīstījāmies un 2004.gadā nopirkām pirmo traktoru, izveidojām bioloģisko saimniecību, un šajā laikā jau sāka ienākt Eiropas nauda, kura ir ieguldīta saimniecības attīstībā," stāsta B.Sirme.


Doma par bioloģisko saimniecību radusies tāpēc, ka saimniecībā netiek lietoti ne minerālmēsli, ne ķimikālijas.

 

"Nav jau bioloģiskajām saimniecībām nekāda paradīze. Mums ir strikti noteikumi, ja, piemēram, atbrauc pārbaude un atrod maisu ar minerāļiem mājās, kaut arī tie netiek lietoti, tūlīt mums ir pārrunas un draud pat noņemt sertifikātu, jo mēs nedrīkstam dot lopiem neko modificētu, nedrīkstam lietot nekādas barības piedevas, ne kaut ko citu stimulējošu, kas radītu un veicinātu lielāku izslaukumu," skaidro B.Sirme.

 

Nejūt valdības atbalstu

Lai gan piena cena salīdzinot ar pagājušo gadu ir zemāka un no valdības īpašu atbalstu arī nejūt, B.Sirme ir optimistiski noskaņota.

 

 

"Neteikšu, ka esmu bagāta, bet izdzīvot var. Tagad jau ir tā - kurš strādā, tas izdzīvo, un, kurš nestrādā, tam arī nekā nav."


Pa šiem gadiem saimniecībā ir iegādāta siena savākšanas un kartupeļu tehnika, jo kartupeļi tiek audzēti arī pārdošanai. B.Sirme neslēpj, ka nauda, kura ienāk ģimenes budžetā, ir par nodoto pienu un pārdotajiem kartupeļiem.


Viņa piebilst, ka vasarā kopā ar citiem zemniekiem devusies uz piketu Rīgā, lai tiktos ar zemkopības ministru Mārtiņu Rozi un runātu par piena iepirkuma cenām.

 

"Ministrs jau neko konkrētu mums nevarēja pateikt. Tukšus vārdus parunāja un viss. Vai tad kaut kas ir izdarīts? No mums iepērk pienu par mazāku cenu, bet vai veikalā piena cena ir kritusies?" sašutusi saka B.Sirme.


Viņa norāda, ka pienu nodod SIA "Zeltaleja", bet neatklāj, cik maksā nodotais piena litrs, jo tas esot komercnoslēpums.


Saimniecībā "Ziemeļi" savām vajadzībām tiek turētas arī divas cūkas, un ar to pilnīgi pietiekot, arī govju ganāmpulku nav doma paplašināt, jo neesot atbilstošu telpu.


B.Sirme atzīst, ka esot grūti, bet sūdzēties kādam neesot jēgas, un viņas devīze ir - kaut rāpus, bet uz priekšu!

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas