Bērni saņem vērtīgas dāvanas

Pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis" ir divpadsmit grupas un vienā no tām - bērni ar īpašām vajadzībām, ar kuriem ikdienā strādā logopēde Daiga Pumpure, skolotājas Līga Seņkāne un Vēsma Dzendža, kā arī skolotāju palīdze Iveta Poiša.

Izglītības iestādes vadītāja Ārija Stucka "Dzirkstelei" saka, ka īpašo grupiņu apmeklē 20 bērni, kuriem ir vajadzīgi logopēda pakalpojumi.

"Visi ir mūsu iestādes bērni, bet ir bijušas reizes, kad šo grupiņu ir apmeklējuši arī bērni no citiem rajoniem. Mēs uzņemam šajā grupiņā bērnus ne tikai ar runas traucējumiem, bet arī tādus, kuriem ir smagāki saslimšanas gadījumi un kurus citos dārziņos neņem," skaidro Ā.Stucka.


D.Pumpure piebilst, ka ar katru gadu paliek vairāk bērniņu ar īpašām vajadzībām, kuriem ir nepieciešama speciālistu palīdzība.

Šonedēļ šīs grupas bērniņi saņēma vērtīgas dāvanas. Ar apdrošināšanas akciju sabiedrības "Balta" Vidzemes reģiona darbinieku personīgo finansiālo atbalstu šī bērnudārza grupiņa tika papildināta ar mācību materiālo bāzi, kas veicina attīstību bērniem ar īpašām vajadzībām, jo attīstošās spēles bērniem netika izvēlētas nejauši.

D.Pumpure kopā ar "Baltas" Gulbenes filiāles vadītāju Mariju Kantāni devās uz Rīgu, lai iegādātos tādas spēles, kuras veicina bērniem gan valodas attīstību, gan matemātisko domāšanu un citas.


M.Kantāne norāda, ka ikvienam bērnam ir jājūtas piederīgam sabiedrībai neatkarīgi no tā, cik īpašs viņš ir, tāpēc apsveicams ir bērnudārza "Auseklītis" darbinieku paveiktais, strādājot ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas