Bez diskusijām nobalso par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas pārstrukturizēšanu

Bez diskusijām 27.jūnija Gulbenes novada domes sēdē tika nobalsots par pašvaldības administrācijas pārstrukturizēšanu ar 1.augustu. Par to bija 13 no kopumā 17 deputātiem. Pret balsoja Intars Liepiņš, atturējās Ilze Mezīte, domes sēdē nepiedalījās un nebalsoja Guna Pūcīte un Normunds Mazūrs.

Kā jau rakstījām, pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vietā būs trīs – juridiskā nodaļa, personālvadības nodaļa, kā arī kancelejas nodaļa ar struktūrvienību “Gulbenes novada valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs”. Tagadējās Finanšu un ekonomikas nodaļas vietā būs divas – grāmatvedības nodaļa un ekonomikas nodaļa.

Līdz 31.jūlijam izstrādāt katras pārstrukturizētās nodaļas nolikumu ir uzdots izstrādāt pašvaldības izpilddirektores vietniekam Sandim Sīmanim.

27.jūnija domes sēdē ar balsu vairākumu (tāpat pret bija I.Liepiņš, atturējās I.Mezīte) tika apstiprināti arī grozījumi pašvaldības administrācijas nolikumā, kuri nosaka – administrācijas vadītājs turpmāk būs S.Sīmanis.

Grozījumi pašvaldības administrācijas nolikumā arī paredz, ka juridiskā nodaļa atbildēs par pašvaldības darbības juridisko atbalstu, par pašvaldības tiesību aktiem un līgumiem, par domes lēmumu juridisko izvērtēšanu un saskaņošanu. Personālvadības nodaļa izstrādās pašvaldības politiku personāla vadības jomā, gādās par personāla profesionālās pilnveidošanās stratēģiju, sekos līdzi personāla vadības vienotu principu ievērošanai, organizēs personāla novērtēšanu. Kancelejas nodaļa atbildēs par pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldību, iedzīvotāju iesniegumu pieņemšanu, reģistrēšanu, informācijas sniegšanu iedzīvotājiem.

Ekonomikas nodaļas kompetencē būs budžeta plānošana, analīze, tāmju kontrole, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana, investīciju projektu plānošana, dokumentu sagatavošana aizņēmumu saņemšanai. Grāmatvedības nodaļa turpinās darbu vienotas grāmatvedības organizācijā un uzskaites dokumentu izstrādē, sekos līdzi pašvaldības skaidras un bezskaidras naudas plūsmai, kārtos pašvaldības īpašumu un krājumu uzskaiti, sekos līdzi katras pašvaldības iestādes finansēm.

Domes sēdē arī tika nobalsots par izmaiņām pašvaldības vairāku komisiju sastāvā. Lauksaimniecības zemes darījumu komisijā vairs nedarbosies S.Sīmanis. Viņa vietu šajā komisijā ar 1.jūliju ieņēma pašvaldības vecākā juriste Inta Bindre. S.Sīmanis vairs nebūs arī pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas komisijas priekšsēdētājs. Viņa vietā par šīs komisijas locekli kļuvusi Linda Kadakovska – Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja. Vakanto vietu kultūras komisijā ar 1.jūliju ir aizņēmusi pašvaldības vecākā konsultante kultūras jomā Līga Vītola.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas