Bezdarba riskam pakļautos aicina mācīties

Kopš 18 jūlija nodarbinātās personas, kas ir pakļautas bezdarba riskam, aicinātas piedalīties mūžizglītības pasākumā. Par to informē Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko.

V.Lituņenko stāsta, ka šis projekts tika paturēts, bet tagad atkal tiek atsākts. Eiropas Savienības fonda projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" mērķis ir nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot zināšanas un prasmes. Aģentūras Gulbenes filiālei šogad šajā pasākumā ir paredzēts iesaistīt 42 nodarbinātos.


Bezdarba riskam pakļauti ir cilvēki, kuri, piemēram, strādā nepilnu darba laiku vai kuriem darba laiks samazināts ekonomiskās krīzes dēļ. Par to informē Labklājības ministrija.


V.Lituņenko skaidro, ka mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura ir vecumā no 25 gadiem, nav iepriekš ieguvusi izglītību aģentūras organizētajās profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk, kā arī pēdējo divu gadu laikā nav pabeigusi izglītības programmu šajā projektā. Saņemot kuponu, persona izvēlas izglītības iestādi, ar kuru vienojas par apmācību.


Plašāka informācija par šo pasākumu pie aģentūras Gulbenes filiāles darbinieces Ingas Apsītes, tālruņi 64473021, 26670310.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas