Bija īslaicīgi elektroenerģijas piegādes pārtraukumi

AS „Sadales tīkls” informē, ka svētdien, 25.maijā, Gulbenes novadā bija vērojami īslaicīgi elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, ko izraisīja spēcīgais lietus un pērkona negaiss.

Dispečeru apkopotā informācija liecina, ka plkst. 15:52 īslaicīgs elektroenerģijas piegādes pārtraukums (6 sekundes) bija vērojams Lejasciema pagastā. Atbilstoši negaisa pārvietošanās ceļam, īslaicīgi elektroenerģijas pārtraukumi bija vērojami plkst. 16:36 (23 sekundes) un plkst. 23:48 (2 min 23 sekundes) arī Daukstu un Jaungulbenes pagastā. Gulbenes pilsētā elektroapgādes traucējumi AS „Sadales tīkls” elektroietaisēs nav reģistrēti.


AS "Sadales tīkls" informē, ka īslaicīgi elektroenerģijas pārtraukumi ir iespējami dažādu ārēju apstākļu dēļ, piemēram, putni ielido vados, vēja nolauzti koki krīt uz elektrolīnijām, spēcīgā vēja nesti un elektrolīnijā aizķērušies koku zari u.c. Šādas situācijas izraisa īslaicīgus elektroenerģijas piegādes traucējumus lietotājiem un automātisku elektroapgādes tīkla ieslēgšanos.


Lai novērstu šādu atslēgumu iespējamību un nodrošinātu lietotājus ar drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, katru gadu AS "Sadales tīkls" realizē investīciju projektus, kuru ietvaros veic elektroapgādes tīkla atjaunošanu, rekonstrukciju un gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās.


AS "Sadales tīkls" brīdina iedzīvotājus, ka negaisa laikā var lūzt koki un zari, pārraujot elektrolīniju vadus un radot bīstamas situācijas, kas apdraud iedzīvotāju dzīvību. Elektrisko līniju ekspluatācijas praksē novēroti gadījumi, kad negaisa laikā ar vienu zibens spērienu tiek bojāti vairāki elektrolīniju balsti, nolaužot tos un saraujot elektrības vadus.


Uzņēmums aicina netuvoties elektroietaisēm, ja tajās ir iekārušies koki vai zari, vai zemē redzams norauts elektrolīniju vads, jo šāds iekārtu stāvoklis var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību. Iedzīvotājiem konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju tuvumā- negaisa laikā uz elektrolīnijas nogāzies koks vai pārrauti elektrolīnijas vadi, nekavējoties ziņot, zvanot uz AS „Sadales tīkls” klientu servisa bojājumu pieteikšanas tālruni 80200404.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas