Bites un biškopji: EP deputāti aicina īstenot ilgtermiņa izdzīvošanas stratēģiju

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicina Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis darīt vairāk, lai aizsargātu bišu veselību, izskaustu viltojumus un atbalstītu biškopjus.

* Aizliegt visus kaitīgos pesticīdus


* Pastiprināt pārbaudes, lai pārtrauktu viltojumu importu


* Popularizēt medus priekšrocības veselībai


ES nepieciešama plaša ilgtermiņa stratēģija bišu veselības uzlabošanai un populācijas atjaunošanai, teikts rezolūcijā, ko EP ceturtdien apstiprināja ar 560 balsīm pret 27, 28 deputātiem atturoties.


Lai to panāktu, deputātu aicina:


* Izstrādāt ES līmeņa rīcības plānu bišu mirstības mazināšanai;


* Īstenot audzēšanas un selekcijas programmas, lai stiprinātu rezistenci pret Varria destructor ērci, Āzijas sirseni un Amerikas peru puvi;


* Stiprināt izpēti, lai radītu inovatīvus, bitēm paredzētus medikamentus un atvieglotu to pieejamību;


* Aizliegt visus pesticīdus, kuru negatīvā ietekme uz bišu veselību ir zinātniski pierādītam, attīstot un popularizējot drošas alternatīvas lauksaimniekiem;


* Laicīgi brīdināt par labības miglošanas periodiem, lai novērstu kaitējumu bitēm.


Atbalsts biškopjiem un biškopības produktu popularizēšana

ES būtu jāpalielina nacionālo biškopības programmu budžets par 50% un jāizveido atsevišķs mehānisms biškopju atbalstam ES lauksaimniecības politikā pēc 2020. gada, norāda deputāti. Viņi arī rosina kompensēt bišu saimju bojāejas radītos zaudējumus.


ES dalībvalstīm vajadzētu aktīvāk informēt sabiedrību – īpaši bērnus – par medus pozitīvo ietekmi uz veselību un biškopības produktu terapeitisko lietojumu.


Apturēt viltota medus importu

Lai nodrošinātu importētā medus atbilstību ES standartiem, deputāti aicina saskaņot veterinārās robežpārbaudes un pārbaudes iekšējā tirgū, testēt importēto medu un pastiprināt izsekojamības prasības attiecība uz medu. Eiropas Komisijai vajadzētu izstrādāt efektīvas laboratorijas analīžu procedūras, bet dalībvalstīm – stingrāk sodīt pārkāpējus. Sarunās par tirdzniecības līgumiem medus un citi biškopības produkti būtu jāuzskata par “paaugstināta riska produktiem”, tāpēc deputāti aicina Komisiju šos produktus potenciāli izslēgt no brīvās tirdzniecības sarunām.


Citāts: “Mums jādara viss iespējamais, lai aizsargātu medu un bites. 76% pārtikas ražošanas Eiropā ir atkarīga no apputeksnēšanas, tāpēc bites ir nepieciešamas mūsu pārtikas drošībai. Parlaments šodien nācis klajā ar izdzīvošanas stratēģiju bitēm un biškopjiem, kā arī plānu atteikties no maldinošajām un tāpēc nepieņemamajām “ES un ne-ES medus maisījums” etiķetēm, to vietā ieviešot skaidras norādes par medus izcelsmi. Tagad jārīkojas Eiropas Komisijai un dalībvalstīm, īstenojot mūsu priekšlikumus,” sacīja EP ziņotājs Norbert Erdős (EPP, Ungārija).


Pamatinformācija

  • ES ir otrais lielākais medus ražotājs pēc Ķīnas – ik gadu aptuveni 600 000 ES biškopju saražo apmēram 250 000 tonnu medus.

  • Lielākās medus ražotājas ES 2016. gadā bija Rumānija, Spānija un Ungārija, kam seko Vācija, Itālija un Grieķija. Latvijā ir aptuveni 3000 biškopju, gandrīz 100 no viņiem uztur vairāk nekā 150 bišu saimes.

  • ES ik gadu tiek importēti apmēram 200 000 tonnu medus, galvenokārt no Ķīnas, Ukrainas, Argentīnas un Meksikas. Analīzes liecina, ka apmēram 20% uz robežām iegūto medus paraugu neatbilst ES prasībām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas