Brīvdienās Stāķos jābūt siltumam

Pēc visu ieinteresēto pušu 8.oktobra pārrunām Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša darba kabinetā nedēļas laikā būs atrisinājusies situācija Stāķos un daudzdzīvokļu mājas, kuras ir pieslēgtas centrālapkurei, varēs saņemt siltumu. Par to “Dzirksteli” informē SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns.

Siltums vakar bija un šovakar būs atkal
Saskaņā ar “Dzirksteles” informāciju māju pilnvarotās personas ir piekāpušās un ir uz vienu apkures sezonu parakstījušas koplīgumus ar SIA “Gulbenes nami”. Tādējādi, kā stāsta R.Korns, faktiski ceturtdien, 10.oktobrī, siltums tika padots, taču šodien, 11.oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00 sakarā ar akciju sabiedrības “Sadales tīkls” plānotajiem elektroapgādes tīkla remontdarbiem tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde “Jaunakas” katlumājai Šķieneros. Šo remontdarbu laikā nebūs iespējams nodrošināt siltumenerģiju Šķieneru un Stāķu ciema iedzīvotājiem, kā arī pirms katlu iekārtas pilnīgas apturēšanas lēnām tiks samazināta aizejošā temperatūra, lai droši apturētu apkures katlu uz remontdarbu laiku. Siltumenerģija varētu šodien tikt padota arī agrāk, tiklīdz atjaunosies elektroapgāde.

Mājas “Stāķi 18” dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Veneta Čipa “Dzirkstelei” saka, ka lēmums par koplīgumu parakstīšanu ne viņai, ne māju “Stāķi 15”, “Stāķi 16” un “Stāķi 19” pilnvarotajām personām nav nācis viegli. V.Čipa no vienas puses ir jutusi salstošo iedzīvotāju spiedienu: sūdzējušies mazu bērnu vecāki, kā arī slimu un vecu cilvēku piederīgie. Arī pašas tētis nonācis slimnīcā. No otras puses V.Čipa jutusi un jūt atbildību savu iedzīvotāju priekšā par katru vārdu, katru teikumu un katru domu, par kuru parakstījusies koplīgumā ar “Gulbenes namiem”. Viņa nosūtījusi vēstuli savas mājas iedzīvotājiem un tajā izskaidrojusi situāciju, kā arī paudusi, viņasprāt, pamatotas aizdomas, ka uz 8.oktobri “Gulbenes nami” nemaz nav bijuši tehniski gatavi padot siltumu mājai “Stāķi 18”. Jau tajā dienā V.Čipa gribējusi parakstīt koplīgumu ar norunu, ka siltums būs pieslēgts momentā. Tādu solījumu no “Gulbenes namiem” viņa nesaņēmusi. 

V.Čipa arī saka – trūkstot juridisku zināšanu un vēl vairāk visu sarežģī spriedze. Turklāt pilnvarotās personas pienākumus mājā “Stāķi 18” viņa veic papildus tiešajam maizes darbam. V.Čipa rosina aizdomāties par to, ka “Gulbenes namiem” jau ir četri juristi, kuri strādā uzņēmuma interesēs, bet vēl tiekot meklēts piektais jurists. Esot arī neziņa un bažas, vai šajā apkures sezonā Stāķos būs tikpat silti kā pagājušajā ziemā, jo tagad uz Stāķiem siltums tiks padots no Šķieneru katlumājas.

Māju kopības līgumi – likumīgi un pamatoti
8.oktobrī N.Audzišs “Dzirkstelei” teica, ka visam ir jānotiek maksimāli ātri un siltums Stāķu mājām, kuras pieslēgtas centrālapkurei, ir jāpadod. Taču vispirms gan “Gulbenes namiem”, gan māju pilnvarotajām personām vēl jāveic savi nelielie “mājasdarbi”. Viņš pauda, ka vēl līdz galam nav pabeigts siltumapgādes rekonstrukcijas projekts un ka tas nav vienkāršs, tomēr bijusi runa, ka oktobra vidū siltumam ir jābūt padotam. “Aukstais laiks iestājies agrāk, nekā bijis gaidīts. Tas ir radījis papildu spriedzi un akūtu nepieciešamību pēc siltuma,” sacīja N.Audzišs.

Šķieneros siltums ir pieslēgts jau nedēļu
“Dzirkstele” jau rakstīja, ka Stāķu četru daudzdzīvokļu māju pilnvarotās personas - Paula Leite-Berģe, V.Čipa un Ilona Pavārniece – cīnījās par to, lai par siltumapgādi spēkā būtu individuālie līgumi ar katru klientu. Tāda prakse ir visur citur novadā, tajā skaitā Gulbenes pilsētā. Taču SIA “Gulbenes nami” uzstāja, ka katrai mājai ar uzņēmumu ir jābūt parakstītam koplīgumam, kas faktiski ir pilnvarojuma līgums (starp mājas pilnvaroto personu un pakalpojuma sniedzēju) par siltuma saņemšanu līdz mājas ievadam. Jau pagājušajā gadā “Dzirkstele” rakstīja par to, ka pašvaldība rosinās kopības līgumus siltumapgādes nodrošināšanai ieviest visā novadā. Šāda veida līgumattiecību nepieciešamību valstī spēkā esošie normatīvie akti paredz jau kopš pagājušā gada sākuma. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu “dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamā mājā”, bet Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka nav nepieciešami individuālie līgumi ar pakalpojuma sniedzēju mājai. Toties ir nepieciešams koplīgums, kas tiek noslēgts ar dzīvokļu īpašnieku kopību un kuru paraksta mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. Kopības līgums neko nemaina dzīvokļu īpašnieku/īrnieku norēķinu kārtībā par saņemtajiem pakalpojumiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas