Brīvpusdienas - 2. līdz 4.klases skolēniem 4

Jaunajā mācību gadā pusdienas par brīvu ēdīs visi novada 2. līdz 4.klašu skolēni, ne tikai trūcīgo ģimeņu bērni. Gulbenes novada domes deputāti 24.maija sēdē apstiprināja saistošos noteikumus, kas paredz kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts finansējums pusdienu izdevumu segšanai.

Budžetā jau paredzēti līdzekļi "Turpmāk tiesības saņemt finansējumu pusdienu izdevumu segšanai būs ne tikai bērniem, kuru ģimenes ir atzītas par trūcīgām, bet visiem 2. līdz 4.klases vispārizglītojošo skolu skolēniem, neizvērtējot viņu ģimenes ienākumus," informē Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Valtis Krauklis. Noteikumi stāsies spēkā šā gada 1.septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam.

 

Pieņemot un apstiprinot Gulbenes novada domes budžetu šim gadam, kas ir nedaudz lielāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tajā tika paredzēti līdzekļi arī brīvpusdienu piešķiršanai skolēniem no 2.līdz 4.klasei.

 

"Tas ir labs solis pretim īpaši tām ģimenēm, kurās ir vairāki bērni. Nevaru pateikt procentuāli, bet mums ir pietiekami daudz ģimeņu, kas regulāri paliek parādā skolai par bērnu pusdienām, jo nevar samaksāt. Mums salīdzinājumā ar citām skolām varbūt ir labāka situācija tādējādi, ka skolas tuvumā nav veikala, kur bērni varētu kaut ko iegādāties, bet mums ir skolēni, kuri neēd pusdienas. Tas ir ļoti būtiski, lai skolēni ēstu siltas pusdienas, jo, diezin vai mums ir jāpārņem ārzemju pieredze, kad skolēni iztiek ar sauso pārtiku," uzskata Tirzas pamatskolas direktore Svetlana Ziepniece.

 

Izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, pusdienas maksās 0,55 latus. Savukārt izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nenodrošina pašvaldība, šī maksa būs 0,80 lati.

 

Vecākiem jāpiedalās sabiedriskajos darbos

Apstiprināta arī finansējuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība brīvpusdienām vecāko klašu bērniem no trūcīgām ģimenēm. Piemēram, ja ģimenē kāds no vecākiem ir bezdarbnieks darbspējīgā vecumā, tad lai šo ģimeņu bērniem, kuri mācās, sākot no 5.līdz 9.klasei, tiktu piešķirts pusdienu finansējums, pagasta vai pilsētas pārvalde var noteikt vecākiem līdzdalību sabiedriskajiem darbiem.

 

Savukārt izglītības iestāde, pamatojoties uz vecāku iesniegtās izziņas par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu, līdz katra nākamā mēneša piektajam datumam attiecīgajai pārvaldei un Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļai iesniedz skolēnu sarakstu, kuriem bērniem ir piešķirts finansējums pusdienu izdevumu segšanai, norādot arī faktisko ēdienreižu skaitu.

 

No 1.jūnija skolēnu ēdienkartē vairs nedrīkstēs iekļaut frī kartupeļus, kā arī cīsiņus un sardeles ar gaļas saturu, kas ir mazāks par 70 procentiem. To paredz šinīs dienās valdības apstiprinātais noteikumu projekts par veselīga un sabalansēta uztura normām skolās, slimnīcās un sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

Vietējās ziņas