Būs domes sēde

Gulbenes pilsētas domes kārtējā sēde notiks 26.februārī pulksten 15.00. Tās darba kārtībā ir paredzēti 12 jautājumi. Domes sēdē aicināts piedalīties ikviens interesents. “Dzirkstele” to uzzināja pašvaldībā.

Deputāti lems par pašvaldības sociālajiem pabalstiem, iekļaušanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvojamās telpas izīrēšanu, īres līguma slēgšanu vai pārformēšanu,  zemes iznomāšanu, zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu,  zemes pārskata apstiprināšanu, kā arī nelikumīgu būvniecību.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas