Būs jaunums dzīvokļa pabalsta pretendentiem

Dome ir apzinājusi problēmu dzīvokļa pabalsta piešķiršanā trūcīgajiem vai mazturīgajiem pašvaldības iedzīvotājiem. Ja vienā dzīvoklī mitinās divas dažādas ģimenes un katrai ir sava mājsaimniecība, līdz šim neatkarīgi no šiem apstākļiem pašvaldība bija tiesīga piešķirt tikai vienu dzīvokļa pabalstu.

28.aprīļa novada domes sēdē deputāti lems par šīs kārtības grozīšanu. Ja deputāti nobalsos par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā“, vienā dzīvoklī mītošās vairākas ģimenes katra varēs pretendēt uz dzīvokļa pabalstu, ja katra no šīm ģimenēm ir trūcīga vai mazturīga.

Katrā konkrētajā gadījumā šo atbilstību pirms pabalsta piešķiršanas izvērtēs sociālais darbinieks. Tiks arī konstatēts, vai vienā dzīvoklī mītošās vairākas ģimenes ēd no viena katla vai arī katra no savējā.

Dzīvokļa pabalstu Gulbenes novada dome trūcīgajai ģimenei (personai) piešķir reizi gadā 40 procentu apmērā no valstī spēkā esošās minimālās darba algas, bet maznodrošinātajai ģimenei (personai) – 20 procentu apmērā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas