Būs nodokļa atvieglojumi

Valdība ir paredzējusi tiem zemniekiem, kuri būs izpildījuši visas prasības, saņemt transportlīdzekļu nodokļa atvieglojumu.

Tie attieksies tikai uz tiem komersantiem vai zemnieku saimniecībām, kas apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā.

 

Paredzēts, ka situācijā, ja īpašumā vai turējumā būs reģistrēts viens vieglais transportlīdzeklis, nodokli par to nemaksās, ja komersanta vai zemnieku saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 10 000 latu. Šeit gan netiks ieskaitīts saņemtais valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

 

Savukārt tajos gadījumos, ja īpašumā būs reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli varēs nemaksāt par vienu vieglo transportlīdzekli, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 10 000 latu, bez ES atbalsta.

 

Bet par katru nākamo vieglo transportlīdzekli nodokli varēs nemaksāt - uz katriem 50 000 latu ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas