Ceļa malā izgāž atkritumus

Pirmdienas rītā “Dzirksteles” redakcijā ieradās kāda sieviete, lai izstāstītu, ka kāds ceļa Gulbene-Lejasciems malā pie autobusu pieturas “Jaundumpji” izgāzis atkritumus.

Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš “Dzirkstelei” saka, ka neviens par izgāztajiem atkritumiem ceļa malā, pagasta pārvaldi nav informējis, tāpēc viņš šajās dienās brauks apskatīt šo vietu. “Ja tas ir valsts ceļš, tad arī ceļmalas būtu jātīra valsts ceļiem, ja tas ir pašvaldības ceļš, tad būs jāsakopj,” saka A.Rakstiņš. 


Madonas reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja Inese Sedleniece atgādina, ka par vides piegružošanu un piesārņošanu draud sods. Viņa stāsta, ka izgāzti atkritumi redzami arī citviet. “Atkritumus izber tie, kam nav atkritumu konteineru,” saka I.Sedleniece un piebilst, ka pašvaldības varētu vairāk apzinātu tos, kuriem nav atkritumu konteineru un likt par pienākumu tos uzlikt.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58.pants norāda, ka par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā —uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumsaimniecības speciālists Jānis Šmoteks saka, ka pagājušajā gadā katra pagasta pārvalde veica inventarizāciju, noskaidrojot, kuras mājsaimniecības ir noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu un kuras nav.

“Tiem, kas nebija slēguši līgumus, tiem pagasta pārvalde sūtīja atgādinājumus. Ļoti daudzi cilvēki arī noslēdza līgumus. Tā nav, ka liela daļa mājsaimniecību nebūtu noslēgušas šos līgumus. Protams, ka kāds jau ir. Bet tā nav tendence,” stāsta J.Šmoteks.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas