Cer izpildīt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi šogad pildās labi. Gulbenes novada domes Attīstības un īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Maija Grāve cer, ka šogad izdosies izpildīt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmu prognozes.

"Katru gadu veidojot budžetu, tiek plānots, cik lieli būs arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. Šogad šī nodokļa ieņēmumu prognoze bija 494 000 latu. Tiesa, jāiebilst, ka prognoze tika veikta, ņemot vērā vecās nodokļa likmes (piemēram, 0,1 procents no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 40 000 latu), taču gada beigās valdība nolēma dubultot šo nodokļa likmi un tādējādi nekustamā īpašuma nodoklis palielinājās, tieši tāpēc mums arī ir rezerve," stāsta M.Grāve.

 

Viņa gan piebilst, ka joprojām ir arī daudz nodokļu parādnieku. Kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa, ko pašvaldībai nav izdevies atgūt vairākus gadus, ir apmēram 40 procenti no šī gada prognozētajiem nodokļa ieņēmumiem.

 

"Pilsētā, piemēram, ļoti liela summa ir juridiskām personām, kurām ir ierosināts maksātnespējas process. Lietas ir nodotas procesu administratoriem, taču atgūt šo naudu ir gandrīz neiespējami. Ļoti daudz lietu ir nodotas arī tiesu izpildītājiem, piemēram, pilsētā tiesu izpildītājiem ir nodotas lietas par personām, kurām kopējā parādu summa ir apmēram 25 000 latu," stāsta speciāliste.

 

Runājot par iedzīvotājiem, M.Grāve gan uzsver, ka viņi ir apzinīgāki un maksā nodokļus, lielākās problēmas sagādājot tieši juridiskās personas.

 

Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš šajā gadā ir 15.novembris. M.Grāve aicina visus, kas to vēl nav izdarījuši, samaksāt nodokļus, jo parāds nav brālis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas