Cer, ka politika strādāt netraucēs 17

Sandra Duļbinska: " Rēķinās ar iedzīvotāju vēlmēm un deputātu saprātu ." 
Ir piepildījusies "Dzirksteles"  astroloģiskā prognoze, kas tika publicēta pirms vēlēšanām. Par novada domes vadītāju ir kļuvusi sieviete - līdzšinējā Daukstu pagasta padomes priekšsēdētāja Sandra Duļbinska no Zaļo un zemnieku savienības. Ir gandrīz astoņi vakarā, kad S.Duļbinska beidzot ir brīva no apmeklētājiem, darba sarunām un var atbildēt uz "Dzirksteles" jautājumiem. 

- Vai, vadot novada domi, pēc pirmā saguruma jau ir iestājusies otrā elpa?  


- Saguruma vēl nav. Es jūtu ap sevi pozitīvus cilvēkus, tāpēc nenogurstu. Ir uzrāviens, optimisms. Šajā grūtajā laikā ir jāspēj radīt jaunais. Un tas ir atbildīgs darbs.


- Sabiedrība gaida, kad novada vadītāja parādīs „stingro roku"!
- Dažas pirmās dienas es jutos mazliet nedroši, jo darbi nāca gūzmām, nebija laika iejusties un lēnām pierast. Paldies rajona padomes darbiniekiem, kuri bija saprotoši un atsaucīgi. Vairāki deputāti man ir teikuši: "Tu tiksi galā, jo tev ir krampis." Manuprāt, „stingrā roka" nenozīmē "skaldi - valdi" politiku. Te nav uzņēmums, te ir pašvaldība, kur jāņem vērā iedzīvotāju vēlmes, deputātu viedoklis. Lēmumus pieņemam ar deputātu balsojumu. Stingra roka vienu otru reizi ir vajadzīga, veidojot komandu, kolektīvu, varbūt nospraužot mērķi un noturot kursu uz to. Nevis diktējot deputātiem, kā pieņemt lēmumu. Šeit es ateju no "stingrās rokas" principa. Katrs deputāts ir personība, katrs ir ievēlēts un katram ir savs redzējums. Tomēr visiem kopīgs mērķis ir novada attīstība.


- "Stingro roku" nejūt arī Zaļo un zemnieku savienībā, jo viens no novada deputātiem ir kļuvis neatkarīgs.


- Katrs esam personība. Esam ievēlēti no politiskajām partijām, taču politika vairāk virmo ārpus novada domes. Novada domē steidzam veidot struktūru, līdztekus risinām jautājumus saistībā ar budžetu, izglītību, ienāk daudz iesniegumu, kuri jāizskata. Vairāk domājam par mērķi, un politika lēnām atvirzās otrajā plānā. Ļoti ceru, ka mums politika strādāt netraucēs. Mēs ar to tiksim galā.


- Līdz šim solījāt, ka domē netiks piemeklēti amati personībām, piemēram, deputātiem. Vai izdosies?


- Izdosies. Ja kādam pagaidām šķiet citādi, tas ir mānīgs iespaids. Centīsimies izmantot spējīgos pašvaldību darbiniekus, dodot darbu arī cilvēkiem ar svaigu skatījumu. Nav pareizi, ka likums  deputātiem ļauj vadīt nodaļu, bet neļauj vadīt pagasta vai pilsētas pārvaldi.


- Varbūt kāds deputāts grasās nolikt mandātu?

- Pašlaik neesmu neko tādu dzirdējusi. Pirms vēlēšanām gan vēl domāju, ka tādas situācijas ir iespējamas.


- Vai novada domē būs amats Gunai Švikai? Deputāti jau norādījuši, ka tas varētu būt pretrunā ar ētiku, jo viņas dzīvesbiedrs Dainis Švika ir jūsu vietnieks domē!


- Viņa līdz šim bija Gulbenes rajona padomes izpilddirektore un pilnīgi noteikti -  laba speciāliste. Pirms novada domes vadītāju ievēlēšanas visi deputāti vienojās, ka Guna varētu būt izpilddirektore arī novada domē. D.Švikas ievēlēšana situāciju mainīja. Guna pašreiz, būdama rajona padomes administrācijas vadītāja, ļoti daudz palīdz izpilddirektoram. Viņa pārzina pašvaldību lietas, neskopojas ar pieredzi. Mēs ar izpilddirektoru Māri Danieku neesam šo jautājumu vēl izrunājuši. Tas būs izpilddirektora lēmums, kuru cilvēku viņš pieņems darbā par savu vietnieku. Pavīd jautājums, vai vietnieku vispār vajag.   

- Sabiedrībā  ir satraukums, ka jēdziens "rajons" ir tikai formāli aizvietots ar jēdzienu "novads", bet administratīvais aparāts nesamazinās.


- Saglabāti visi pakalpojumi, ko iedzīvotāji pieraduši saņemt pagastos, pilsētā. Nekas nav ne apturēts, ne likvidēts. Ar jebkuru jautājumu jāvēršas savā pārvaldē, kur speciālistiem tas jārisina. No centra uz pārvaldi vai otrādi būs jābrauc speciālistiem, nevis iedzīvotājiem.


- Tas arī bija paredzēts rajona pašvaldību apvienošanās projektā. Bet uz kā rēķina tiks ietaupīta budžeta nauda?

- Līdzko tiks apstiprināti pārvalžu vadītāji pilsētā un pagastos, tūlīt tiks izstrādāts optimālais pārvaldes modelis. Pilnīgi noteikti darbinieku pārvaldēs būs mazāk. Novada domē netiks sakārtoti diži štati. Tomēr jāsaprot, ka novads ir liels un pašvaldībai darba lauks plašs. Esmu par pārvalžu štatiem runājusi ar bijušajiem pagastu priekšsēdētājiem un potenciālajiem pārvalžu vadītājiem. Visi saprot, ka ir izdzīvošanas laiks. Pārvalžu vadītāji deputātu ieteikumus izvērtēs, strādājot uz vietas. No mūsu puses nebūs diktāta. Pārvalžu vadītāji varēs sevi pierādīt kā saimnieki. Pie taupības modeļa novada domes finanšu un ekonomikas nodaļā strādās arī ekonomists - viens vai vairāki -, kas izvērtēs optimālo risinājumu katrā iestādē.


- Kad būs zināms novada budžets un tas, ko reāli var vai nevar atļauties?


- Šobrīd tiek skaitīti kopā visi tie skaitļi, kas ir katram pagastam un pilsētai, kā arī bijušajai rajona padomei. Skaidrs ir tas, ka budžets nemitīgi samazinās. Ienākuma nodoklis netiek iekasēts plānotajā apjomā. Nav cerību, ka tuvākajā laikā situācija uzlabosies. Tas ir signāls algu samazināšanai. Valdība ieteikusi administrācijai nepārtērēt 8 procentus no kopējā budžeta apjoma. Līdzko būs sakārtota novada pārvaldes struktūra, būs apstiprināts budžets, tam tiks piemērots darba samaksas nolikums.


- Pašvaldības iestādēs, piemēram, skolās, dzīvo stresā par to, kas notiks 1.septembrī?


- Mācību gads, protams, sāksies 1.septembrī. Tiekoties ar ministriju pārstāvjiem, iegūstam arvien jaunu informāciju. Nauda, kas seko skolēnam, ir sarukusi tik ļoti, ka vairāk nav iespējams. Novada dome ir uzsākusi sarunas ar rajona skolu vadītājiem. Dažās mazajās skolās ir jāizvēlas - maksāt skolotājiem algu zem 100 latiem, strādājot ar trim četrām apvienotajām klasēm, vai atteikties no pastāvēšanas. Vai vecāki vēlēsies, ka viņu bērni mācās skolā, kas dzīvo nenormālā taupības režīmā? Ir viedokļi, ka dažas skolas varētu apvienot, dažas pārvērst par lielāko filiālēm, ietaupot administrācijas izdevumus. Deputāti izvērtēs situāciju un pieņems lēmumus, noteikti ņemot vērā pagastu pārvalžu ieteikumus.


- Par atsevišķu skolu likvidāciju vēl neiet runa?

- Līdz jūlija beigām ir jātiek ar šo jautājumu pilnīgi skaidrībā. Diemžēl novadā demogrāfija neliecina, ka pašlaik ir sāpju laiks, kas jāpārdzīvo, un pēc tam būs labāk. Ir žēl pedagogu, ir skumji, jo novadā nav brīvu darba vietu. Ja bija vīzija, ka situācija būs tik smaga, vajadzēja par izglītības jomas reformēšanu domāt un rīkoties jau treknajos gados. Šobrīd tas ir ļoti grūti. Sarežģīta ir mūzikas, mākslas un sporta skolu turpmākā pastāvēšana. Pirmajām divām ir ievērojami samazināts finansējums, bet sporta skolai ar jauno gadu tas vispār netiek solīts. Vai no novada budžeta dotēt mazās skolas vai tomēr saglabāt vienīgo mūzikas, vienīgo mākslas un vienīgo sporta skolu? Viennozīmīgi jāsaglabā šīs trīs. Te aug mūsu talanti!


- Nav bail, pieņemot nepopulārus piespiedu lēmumus?

- Tādā laikā  mēs esam ievēlēti novada domē. Būs daži smagi lēmumi jāpieņem. Lai vienam iedotu, iespējams, no cita būs jāatņem. Situācijas pagastos ir ļoti atšķirīgas. Budžeti ir dažādi. Vienam otram pagastam situācija ir kritiska. Tajā pašā laikā ir dažs mazs pagasts, kuram nav neviena kredīta. Kā mēs to visu salāgosim? Būs grūti! Taču esam gatavi strādāt.


- Vai uz šā fona domē varētu notikt apvērsums, pie varas nākot kādam „baltajam tēvam" no Tautas partijas?


- Situācija, kad kādā brīdī man varētu prasīt atkāpties? Man palaikam kāds atgādina par šādu iespējamību un jautā, ko es par to domāju. Es par to nedomāju. Šodien esmu amatā. Esmu apguvusi darba lauku, iejutusies situācijā un gatavojos strādāt tā, kā tas ir jādara novada vadītājai. Strādāšu uz pilnu klapi tik ilgi, cik man būs atvēlēts.


- Dzirdēts, ka iedzīvotāji jau rindā nāk pie jums uz pieņemšanu.


- Ir ļoti daudz labestīgu cilvēku, kas apsveic, izsaka priekšlikumus. Es jūtos pat ļoti lutināta. Taču man tāpēc "nesakāps galvā". Esmu gatava ar katru cilvēku runāt. Daļai liekas, ka ar manu palīdzību tagad novadā tiks atrisināta tā problēma, ar kuru līdz šim nav izdevies tikt galā pagasta padomē vai pilsētas domē. Ieklausos katrā, bet risinu jautājumu tālāk, jo problēmas risināšana jau notiek pārvaldē. Nav man burvju nūjiņas, kas novērš visas nebūšanas. Pie manis nāk dažādas firmas ar savu pakalpojumu piedāvājumu pašvaldībai. Jāieklausās ir, lai būtu par visu lietas kursā. Protams, tas prasa laiku. Tāpēc es darbdienu sāku agrāk un beidzu vēlu. No rīta pārskatu dokumentus, kas sakrājušies uz galda. Iedzīvotāju pieņemšanai atvēlēšu pirmdienas. Es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, kas interesē iedzīvotājus.

- Cik svarīga joprojām ir koalīcija novada domē?

- Saimnieciskos lēmumos partiju viedoklis nebūs būtisks. Katram deputātam ir savi uzskati, redzējums. Nedomāju, ka iespējams kādam diktēt, kā balsot. Varbūt vairāk deputāti dalīsies balsojumos, aizstāvot savas dzīvesvietas teritoriju.


- Vai tiks turpināta iesāktā apjomīgo projektu realizācija Gulbenē?


- Visi iesāktie projekti turpināsies. Pakāpeniski iepazīstos ar vērienīgajiem darbiem un līgumiem. Nav mērķis neko pārtraukt. Tas, kas notiek pašlaik, ir līdzšinējās pilsētas vadības nopelns un vairāku gadu mērķtiecīga darba rezultāts. Vai vajadzētu  ko mainīt vai grozīt attiecībā uz kādu dienestu sadarbību, kādiem konkrētiem līgumiem? Es vēl nepārzinu šo situāciju. Līdzko pilsētā būs pārvaldes vadītājs, tas būs viņa darbalauks novada domes izpilddirektora virzībā. Vairāk vēlētos dzirdēt iedzīvotāju domas, tāpēc katru vakaru pārlasu komentārus "Dzirksteles" portālā. Lietišķos priekšlikumus ņemu vērā un esmu par tiem pateicīga, bet gānīšanos izlasu un tūlīt aizmirstu. Diemžēl šī pozitīvā iespēja paust viedokli bieži tiek pārvērsta par tukšu ķengāšanos.

- Kā izdodas darbu savienot ar ģimenes rūpēm?


- Bērni ir pieauguši. Dēls Jānis pašlaik strādā Anglijā. Meita Vika dzīvo Gulbenē. Viņa saka, ka no rīta, ejot uz darbu, redz manu automašīnu jau stāvam pie novada domes ēkas, bet vakarā, ejot mājās no darba, vēl joprojām manu automašīnu redz turpat. Ar meitu satiekamies nedēļas nogalēs, brīvdienās. Vīrs Zintis daudz laika arī pats pavada darbā. No viņa puses jūtu sapratni un atbalstu.

Pievieno komentāru

Komentāri 17

ai

Apsveicu ar jauno amatu! Vai neesat pārāk liela optimiste? Izbrīnu rada jau izpilddirektoru iecelšana, konkrēti Druvienas pagasts.Iecelts cilvēks, kurš faktiski tikai sataisījis parādus un ar savu "' komandu'" neko izņemot raudāšanu gadiem, ka nav naudas neko īsti nav veicis.Nu varbūt ir uzcelta sporta zāle, par celtniecības kvalitāti nerunāsim, par izterēto summu rodas ???Vēlu veiksmi! Uzticaties ,bet pārbaudiet!

pirms 11 gadiem, 2009.07.23 15:15

ai

Apsveicu ar jauno amatu! Vai neesat pārāk liela optimiste? Izbrīnu rada jau izpilddirektoru iecelšana, konkrēti Druvienas pagasts.Iecelts cilvēks, kurš faktiski tikai sataisījis parādus un ar savu "' komandu'" neko izņemot raudāšanu gadiem, ka nav naudas neko īsti nav veicis.Nu varbūt ir uzcelta sporta zāle, par celtniecības kvalitāti nerunāsim, par izterēto summu rodas ???Vēlu veiksmi! Uzticaties ,bet pārbaudiet!

pirms 11 gadiem, 2009.07.23 15:15

Aldis

Palasi gan! Noderēs! Visiem amatus iedosi. Atbalstītājiem, viņu radiem, līdzskrējējiem, laižām. Būs ko redzēt, kas no viņiem strādās un ko izdarīs: "vecajai gvardei", Jaungulbenes "polittehnoloģei", Lejasciema "ģimenei", skolu speciālistam A.Šķēlam, u.t.t. Lai veicas. turies!

pirms 11 gadiem, 2009.07.22 23:15

,,,

Kādas muļķības, vai varbūt koalīcijas līgums tika parakstīts apejot politiku ? Laikam jau pietiek kult salmus, reālu darbu nav... Un ja jāturpina vecās vadības iesāktais, tad ir jautājums, kam vajadzīga jaunā vadība ? Pilsētā viss bija sakārtots, sociālās garantijas un pabalsti maznodrošinātajiem, laukos par to cilvēki vien sapņot varēja, kas būs tagad ? Vai tiešām Jūs domājat, ka uzņēmēji strādās iedzīvotāju labā, nekad tas nav bijis un nebūs, neviens uzņēmējs nekad nav domājis par cilvēku, drīzāk par savu kabatu. Un esam mēs tur, kur mēs esam...

pirms 11 gadiem, 2009.07.20 11:06

Tās pilsētas domes dāmas un n-tās sekretāres un lietvedes jāparavē,tā kā par daudz amati salikti - laba dzīvīte reiz bija.

pirms 11 gadiem, 2009.07.20 10:56

Nātre

Vārpatas k-dze, ja Jūsu viedoklis nesaskan ar manējo , tad tas Jums nedod nekādas tiesības izteikt minējumus un apgalvojumus. Maniem trekniem vai netrekniem gadiem nav nekāda tieša sakara ne ar veco, ne ar jauno domi. Esot novada iedzīvotājai, man nav vienalga, kā mēs dzīvojam un dzīvosim. Tas ir pavisam vienkārši. Neaizmirsīsim,ka šeit neraksta tikai kādas partijas vai personas atbalstītāji vai noliedzēji. Raksta arī vienkārši iedzīvotāji, kam ir savs viedoklis par notiekošo un nav tik vienpusēja pieeja sabiedriskajiem procesiem kā Jums.

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 18:16

Ranka

Par kādu saprātu var runat ja Rankā atkal iekārto veco mežu fenderetāju.. Vai tad viss jau pārdots un naudiņa notrallināta /

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 17:07

varpata

Nu beidz, Natre, tavi treknie gadi ir aizgajusi, samierinies ar to!

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 15:22

to 11:40

Tas jau bija skaidrs, ka novadā visu noteiks rajona kafijas vecmāmiņas. To jau sen pelēkie kardināli no Stariem un Šķieneriem deklarēja. Viņiem tak pilsēta bija kā skabarga vecajās pakaļās.

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 13:30

to Nātre

nu labāk rajona padomes bāze, nekā pilsētas domes. pilsētā tik par sevi vien domā, bet cerams, ka rajona darbiniekiem līdz šim bijis plašāks skatījums. bet Sandrai lai veicas! galvenais padomāt par jauniem un izglītotiem speciālistiem, nevis amatu ierādīšanu vecajiem, kas sen jau ierūsējuši.

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 11:40

Junga

Mums ir kuģis ar savu kapteini. Kapteinim nav jābūt zinošam visos jautājumos,bet jāsavāc profesionāla komanda, lai prasmīgi vadītu kuģi pa noteiktu kursu uz konkrētu mērķi. Mūsu kapteine ar savu koalīciju ( tā izskatās) ir salikusi kuģa ceļa lielākas un mazākas dziļbumbas, kas sarežģīs kuģa ceļu. Pa laikam kāda no bumbām noteikti arī uzsprāgs. Kapteinei vadības darbā ir visai minimāla pieredze. Cerams, ka palīdzēs dzīves pieredze un gudrība. Taisnu kursu!!!

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 10:44

Nātre

Paldies par 1. pieteikumu iedzīvotājiem. Mēs vērtējam, nevis pēc pieteikumiem,uzstādījumiem, bet pēc rīcības. Mēs sagaidām, ka vadītāja tiešām noliks malā politiku. Taču tā nenotiek. Kāda gan lauku pašvaldībā koalīcija! Gulbenē gan tiek spēlēta "koalīcija", pozicija un opozīcija, kautr gan viss ir juku jukām. Tā rezultātā jauno darbinieku izvietojums neizskatās veiksmīgs. Iespaids, ka vadītāja baidās no kompetentiem cilvēkiem. Neizprotami,ka jaunā dome ir veidota uz rajona padomes bāzes. Citās līdzīgās pašvaldībās to dara uz pilsētas domes bāzes. Tas šķiet loģiski. Pilsētu domēs darbinieki turpināja pilnveidotdarba organizāciju, bet rajonu padomēs to nedarīja,zinot, ka tiks likvidētas. nesaprotu, kāpēc jaunā dome sev sarežgī darbu. Katrā gadījumā vēlu sekmes, izsakot cerību, ka kaislības norims, un darbs ritēs veiksmīgi.

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 10:19

iedzīvotājs

vienmēr ir pirmās reizes, tāpēc sākums būs grūts itsevišķi tagad. valsts ir izlaupīta, pieaug bezdarbs, cilvēki uz tevi raugās naidīgi, bet ir jāmāk atrast kopējo valodu. gulbenē sāpīga tēma ir katlumāja. iepriekšējā vadība ar to netika galā, ja Tu to izdarīsi, tad būsi mūsu pozitīvais tēls. arī neieved novadu parādos, jo kaszin kādi vēl laiki var pienākt.

pirms 11 gadiem, 2009.07.19 09:39

Vietējās ziņas