Cesvainē novērtē gulbeniešu labās sekmes

Jau piekto gadu Cesvaines vidusskola par labām sekmēm un panākumiem mācībās piešķir īpašu atbalsta stipendiju topošajiem studentiem. Trīs no pieciem “Iespēju stipendijas” saņēmējiem piecu gadu laikā Cesvaines vidusskolā ir bijuši no Gulbenes novada. Šogad Cesvaines vidusskolas izlaidumā svinīgi tika paziņots, ka atbalstu 1000 eiro vērtībā saņem gulbeniete Dita Rūta Ceriņa, kas jau no 5. klases  mācās Cesvaines vidusskolā.

Stipendija motivē
Gada vidējai atzīmei skolēniem, kuri varēja pieteikties uz šo stipendiju, bija jābūt ne zemākai par 7,5 ballēm.
Dita “Dzirkstelei” atzīst: “Protams, esmu patīkami pārsteigta, ka žūrija savus līdzekļus izvēlējās ieguldīt manā tālākizglītībā, jo es neesmu no Cesvaines, bet gan no Gulbenes. Šāda veida stipendija noteikti motivē skolēnus pacelt savus mācību rezultātus. Manā klasē mācās gudri un spējīgi jaunieši, kas sevī atklājuši daudzpusīgus talantus, tādēļ es zināju, ka cīņa būs spraiga,” tā “Dzirkstelei” stāsta Dita. Par savu nākotnes ceļu viņa izvēlējusies Rīgas tehnisko universitāti mašīnzinību, aeronautikas un transporta fakultātes virzienu “Medicīnas inženierija un fizika”. Viņai labi padodas matemātika un fizika. Dita atzīst, ka aizvadītais mācību gads nav bijis viegls ne skolēniem, ne pedagogiem, jo bija negaidītā attālinātā mācīšanās.
Arī pērn Cesvaines “Iespējas stipendiju” laureāte bija no Gulbenes novada. Atbalstu studiju uzsākšanai saņēma Marisa Andževa. “Vidusskolas laikā šī stipendija man bija motivācija censties mācībās sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus. Bija patiess prieks, ka tika novērtēti mani nākotnes sapņi un mans ieguldījums skolai. Liels paldies cilvēkiem, kas šādā veidā atbalsta jauniešus!” atzīst Marisa.
Šobrīd viņai aiz muguras jau ir pirmais veiksmīgi pavadītais studiju gads Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē “Komunikāciju zinātnes” programmā. “Stipendija bija atbalsts man un manai ģimenei,” atceras topošā komunikācijas speciāliste.

Ideja dzima pirms pieciem gadiem
“Iespēju stipendijas” aizsākumi meklējami 2015. gadā, kad kopā sanāca vairāki Cesvaines vidusskolas absolventi un sāka dalīties atmiņās par grūtajiem studiju uzsākšanas laikiem. Bijuši vienisprātis, ka jaunam cilvēkam no lauku reģiona nebūt nav viegli piepildīt sapni par tālākām studijām kādā no Latvijas augstskolām.
“Spriedām, ka būtu labi finansiāli atbalstīt jauniešus. Arī direktors Didzis Baunis teica, ka šis varētu būt lielisks veids, kā motivēt skolēnus  labāk mācīties. Tā nav viena cilvēka ideja, un viens cilvēks te neko nebūtu spējis izdarīt,” plašāk stāsta viens no iniciatīvas “Iespēju stipendijas” pārstāvjiem Eriks Eisaks.
Šobrīd domubiedru grupā ir trīspadsmit ziedotāji, kuri arī pēc tam izvērtē saņemtās pieteikuma vēstules, argumentē savu izvēli un tad tiek rīkots balsojums.
“Kad stipendiāts ir izvēlēts, noslēdzam ar viņu formālu līgumu un pie konkrētu noteikumu izpildes apņemamies reizi mēnesī kontā iemaksāt 100 eiro laika periodā no septembra līdz nākamā gada jūnijam. Rezultāti bieži vien ir pārsteidzoši, bet, manuprāt, ļoti objektīvi, jo praktiski ir neiespējami ietekmēt balsošanas rezultātus radniecības vai pazīšanās dēļ. Par to liecina kaut vai tas fakts, ka trijās no jau notikušajām piecām balsošanas reizēm par stipendijas saņēmēju izvēlējāmies Gulbenes novada pārstāvi,” stāsta domubiedru grupas pārstāvis.
Pirms trim gadiem balsojuma rezultātā atbalsts tika piešķirts Elisai Andževai, kura arī ir no Gulbenes novada.

Uzziņai

Jaunos studentus atbalsta arī Gulbenē
Gulbenes Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa: “Gulbenes novada Izglītības pārvalde jau vairākus gadus sadarbībā ar vācu mecenātiem katru gadu atbalsta 12.klašu absolventus, piešķirot atbalsta stipendijas studiju uzsākšani. Šajā gadā atbalsta stipendijas saņems pieci skolēni, katrs 800 euro apmērā. Pretendentiem jāapliecina, ka atbilst vienam no kritērijiem: maznodrošināts, bārenis vai audzina viens no vecākiem, nāk no daudzbērnu ģimenes, jāsagatavo motivācijas vēstule, jāiesniedz sekmju izraksts, rekomendācija no skolas vadības vai klases audzinātāja. Gulbenes novada pašvaldība ir pateicīga Flūgu ģimenei, kuras finansiālais atbalsts ļauj īstenot šādu vērtīgu atbalstu.”


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas