Cik ir atbrīvoto no eksāmeniem?

Skolēnu skaits strauji samazinās, bet bērnu ar speciālajām vajadzībām skaits pieaug. Par to deputātus izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē informēja novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe Aīda Rozentāle.

A.Rozentāle skaidroja, ka to pēdējo divu gadu laikā secinājuši Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieki. Viņa piebilda, ka šiem secinājumiem piekristu arī logopēde un psiholoģe.


Ja vēlas studēt, pārbaudījumus kārto


A.Rozentāle komitejas sēdē deputātus informēja par mūsu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo atbrīvošanu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. Kārtību, kādā skolēni var tikt atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, nosaka Ministru kabineta noteikumi.


A.Rozentāle stāsta, ka par 9.klašu atbrīvojamajiem tika saņemti pieteikumi no 12 novada skolām. Apkopotie dati liecina, ka šajā mācību gadā ir 213 9.klašu skolēnu, 25 - tiek atbrīvoti no eksāmeniem. Savukārt pagājušajā mācību gadā bija 229 9.klašu audzēkņi, no eksāmeniem bija atbrīvots 21 devītklasnieks.


Raksturīgākie traucējumi, kuru dēļ pienākas atbrīvojums, - viegli kognitīvi traucējumi, dažādi neirotiski traucējumi, dažādas alerģijas, un visbiežāk dominē alerģiskā astma.


A.Rozentāle informēja, ka par 12.klašu atbrīvojamajiem tika saņemti iesniegumi no divām novada skolām. Un lielāko daļu, kuriem pienākas atbrīvojums, veido Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņi. Apkopotie dati liecina, ka kopumā šajā mācību gadā 12.klasēs ir 199 izglītojamie. 13 skolēni ir atbrīvoti no valsts pārbaudījumu kārtošanas. Savukārt pagājušajā mācību gadā bija 215 12.klašu audzēkņi, atbrīvoti – 11.


Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Sandra Daudziņa norādīja, ka 12.klašu audzēkņi procentuāli ir mazāk atbrīvoti no eksāmeniem nekā 9.klašu skolēni. “Ja ir atbrīvots no pārbaudījumiem, tad ir problēmas pēc vidusskolas iestāties nākamajā mācību iestādē,” teica S.Daudziņa.


A.Rozentāle skaidroja, ka tie skolēni, kuri sevi redz kādas augstskolas solā, pārbaudījumus kārto. Esot gadījumi, kad ģimenes ārsti iesaka, ka veselības labad vajadzētu atbrīvot no eksāmeniem, bet skolēns atsakās un dodas uz eksāmeniem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas