Cik izmaksāts pabalstos?

Pērnā gada vienpadsmit mēnešos kādu no sociālās palīdzības pabalstiem ir saņēmušas 1890 personas par kopējo summu 248 280,19 lati. Par to informē Gulbenes novada Sociālais dienests.

Tajā skaitā pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai - 106 080,55 lati, dzīvokļa pabalsts - 55 240 lati, pārējie pabalsti – 86 959,64 lati, tajā skaitā 2411,16 lati izmaksāts pabalsts veselības aprūpei.


Gulbenes novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva stāsta, ka uz pagājušā gada 1.decembri novadā kopumā reģistrētas 1063 trūcīgas personas, tas ir par 11 personām vairāk nekā 1.novembrī, bet par 312 personām mazāk nekā 2013.gada janvārī. No kopējo trūcīgo personu skaita 494 ir pilngadīgas darbspējīgas personas, 373 bērni, 113 personas ar invaliditāti, 84 pensijas vecuma personas.


A.Beļajeva atgādina, ka ar šī gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi veselības aprūpes pabalsta nodrošināšanai. Pabalstu tiesīgas pieprasīt personas: pensionārs vai invalīds, kura ģimenē ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200 eiro, ģimene, kurā audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus un, kurā ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz 200 eiro, trūcīgas ģimenes (personas).


Pabalsta apmērs noteikts: ārstēšanās izdevumu segšanai - līdz 85 eiro gadā vienai personai, recepšu medikamentu iegādei saskaņā ar ārsta izrakstītu recepti - līdz 35 eiro vienai personai gadā, ārstniecisko lēcu vai optisko briļļu iegādei bērnam - līdz 30 eiro vienai personai gadā saskaņā ar medicīnas speciālista izrakstītu recepti.


2014.gadā visi pabalsti tiks piešķirti un izmaksāti eiro. “Neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties pie attiecīgā sociālā darbinieka,” norāda A.Beļajeva.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas