Cik naudas iztērēts pabalstos?

Līdz 31.augustam dažādos pabalstos izmaksāti 310 339,4 lati jeb 60 procenti. Kopumā novadā sociālās palīdzības pabalstiem budžetā plānoti 515 708 lati.

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva informē, ka no izmaksāto pabalstu kopsummas pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksāti 190 912,57 lati, dzīvokļa pabalstam - 66 440 lati, bet pārējiem pabalstiem, piemēram, pabalstam ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā, pabalsts bērna sagatavošanai skolai un citiem - 52 986,84 lati.


A.Beļajeva norāda, ka līdz 31.augustam novadā bija 1810 trūcīgas personas, tajā skaitā 676 bērni un 904 pilngadīgas darbspējīgas personas. Augustā pabalsti izmaksāti 822 personām kopumā par 27 024,77 latiem, tajā skaitā pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 17 055,20 latu apmērā, kas izmaksāts 645 personām, dzīvokļa pabalsts izmaksāts 52 personām par summu 1565 lati, savukārt pārējie pabalsti izmaksāti 210 personām par summu 8404,57 lati.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas