Cik projektu realizēts?

Trīs gadu periodā novada attīstībai realizēti 104 projekti 7 013 338 latu apmērā, piesaistot ārējo finansējumu 4 992 924 latus. Cilvēkresursu attīstībai realizēti 28 projekti 206 814 latu apmērā, kas veicinājuši kvalifikācijas paaugstināšanu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu. Dažādu kultūras pasākumu organizēšanai realizēti 3 projekti 10 843 latu apmērā, starptautiskās sadarbības veicināšanai realizēti 2 projekti 7183 latu apmērā.

Infrastruktūras sakārtošanai realizēts 71 projekts, tajā skaitā 2 vides sakārtošanas projekti un 1 jaunu pakalpojumu izveidei. Infrastruktūras projekti realizēti 6 981 836 latu apmērā, tajā skaitā piesaistīts ārējais finansējums 4 776 368 latu apmērā.


Šāda informācija ir lasāma pārskatā par Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011. - 2017.gadam ieviešanas gaitu 2011.-2013.gadā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas