Daba piespiež modernizēt elektroapgādi

Piedzīvotie traucējumi elektrības padevē, kurus īpaši juta Stāmerienas, Litenes, Druvienas, Lejasciema, kā arī Tirzas un Galgauskas pagastā, mudina aizdomāties par elektroapgādes sistēmas tehnisko stāvokli.

Akciju sabiedrības "Latvenergo" preses sekretāre Ivita Bidere "Dzirkstelei" skaidro, ka traucējumus elektroapgādē izraisīja dabas parādība, kurai dots nosaukums "snieglauzis". Tas nozīmē, ka mīnus grādu temperatūrā līst lietus, radot koku zaru un elektrības vadu apledojumu.

 

Šāda dabas parādība bija vērojama tikai Gulbenes, bet arī Madonas un Balvu novados. Papildus slodzi apledojušajiem kokiem un vadiem radīja uzsnigusī sniega kārta.

 

"Elektriķi ar šādu dabas parādību agrāk sastapās ne biežāk kā reizi 50 gados, bet pēdējo gadu klimatisko apstākļu izmaiņas ir radījušas jaunus izaicinājumus elektriķu saimei," saka I.Bidere.

 

Apledojošie un sniega smaguma saliektie koki krita uz elektrolīniju vadiem. Apledojums līdz 3 centimetru kārtā veidojās arī ap elektrolīniju vadiem. Bieži radās atkārtoti elektrolīniju bojājumus tur, kur tie nesen tika novērsti. Rezultātā iedzīvotāji juta energoapgādes nestabilitāti.

 

Brigādes turpina strādāt

Elektroapgādes bojājumu novēršanā Gulbenes novadā tika iesaistītas 11 brigādes no akciju sabiedrības "Sadales tīkls", kā arī 3 darbuzņēmēju elektromontieru brigādes. Lai paveiktu darbus iespējami īsākajā laikā, tika piesaistīts papildu spēks no citiem reģioniem. Palīgā devās elektromontieru brigādes no Auces, Jelgavas un Bauskas. Gulbenes apkārtnes elektroapgādes atjaunošanas darbos tika piesaistīta smagā tehnika- visurgājēji, autopacēlāji, traktori, kvadracikli.

 

Primāri tika nozāģēti visi uz elektrolīnijām uzkritušie koki, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektropadevi klientiem. Šonedēļ elektromontieru brigādes atgriežas vietās, kur palika virs elektrolīnijām nolīkušie koki un nozāģē tos. Klienti saņem brīdinājuma īsziņas savos mobilajos tālruņos par plānotiem atslēgumiem, kas nepieciešami bīstamo koku nozāģēšanai.

 

Vēsturiskas problēmas ar vadiem

Sadales tīklu kvalitāti nevar raksturot kā labu, jo deviņdesmitajos gados investīcijas bija niecīgas un līdz ar to problēmas ir vēsturiski uzkrājušās. Ieguldījumi sadales tīklos ir būtiski auguši tikai pēdējos gados, veicot gaisvadu elektrolīniju pārbūvi kabeļu līnijās, elektrolīniju un transformatora apakšstaciju rekonstrukciju un modernizāciju, līniju automatizāciju, dispečervadības sistēmas modernizāciju, elektrolīniju trašu attīrīšanu no bīstamiem kokiem.

 

Gulbenes novadā līdz 2012.gada beigām ar "Latvenergo" gādību aptuveni 30,5 kilometru kopgaruma gaisvadu līnijas būs pārbūvētas par kabeļu līnijām, izveidojot arī 4 jaunas transformatoru apakšstacijas. Būs notikusi arī 6 komutācijas punktu rekonstrukcijas Daukstu, Līgo, Jaungulbenes, Tirzas un Galgauskas pagastā. Apjomīgi rekonstrukcijas darbi šogad veikti Gulbenes pilsētā - Krasta, Malas un Naglenes ielu apkārtnē, uzlabojot elektroapgādes drošumu visiem pilsētas iedzīvotājiem.

Automatizācijas programmas ietvaros tiek izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kā rezultātā bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais posms, bet ne visa līnija, un bojājumu vietas uzrādītāji dispečeriem parāda konkrēto bojājumu vietu, tādējādi nodrošinot operatīvu bojājuma lokalizāciju.  

Pateicoties papildu finansējumam, divus gadus "Sadales tīkls" intensīvi tīra elektrolīniju trases, vienlaikus zāģējot bīstamos kokus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas