Darba devējus aicina veidot darba vietas

Darba devēji – komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi - aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs valsts līdzfinansēto darba vietu izveidi bezdarbniekiem, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast darbu. Par to informē aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko.

Pieņemot darbā bezdarbnieku, darba devējs no aģentūras saņems finansiālu atbalstu – 50 procentu apmērā no darba algas, ko noteiks darba devējs. Ikmēneša dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.


No aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku vidus projektā var iesaistīt tos bezdarbniekus, kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāts darbs, kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija, kuri ir vecāki par 50 gadiem, kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem, mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, pieredze, lai palielinātu savas iespējas atrast darbu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas