Darbus sola beigt ap Ziemassvētkiem

Lejasciema pagastā šobrīd turpinās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas otrās kārtas darbi.

“Viss pagasta centrs tagad izskatās kā būvlaukums,” saka Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns.

Projekta otrajā kārtā tiek veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 370 metru garumā. Tiek izbūvēts jauns ūdensapgādes tīkls 715 metru garumā. Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiek veikta 460 metru, bet jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 1180 metru garumā.

“Otrajā kārtā plānotie darbi jau ir krietni pāri pusei. Ūdensapgādes un kanalizācijas vadi tiek ierīkoti pa centrālo Rīgas ielu. Līdz šim mājām, kas atrodas pie Rīgas ielas, nebija iespējams pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai. Kanalizācijas cauruļu nomaiņa notiek vienā posmā arī Annas Sakses un Rožu ielā. Beidzot tiek remontēts arī tilts pāri Tirzas upei,” stāsta M.Milns.

Runājot ar pagasta iedzīvotājiem, pārvaldnieks pārliecinājies, ka viņi ar nepacietību gaida to brīdi, kad varēs pieslēgties centrālajam ūdensvadam un kanalizācijas sistēmai.

„Būvniecības darbus veic iepirkumā uzvarējusī SIA „Rubate”. Tie jāpabeidz līdz Ziemassvētkiem, tāpēc to varēsim uzskatīt par jauku dāvanu iedzīvotājiem. Jāteic, ka darbi sokas ātrāk, nekā sākumā bija paredzēts, jo ir labi laika apstākļi,” piebilst M.Milns.

Pirmajā kārtā, izlietojot aptuveni 400 000 latu, ir nomainīts centrālais ūdensvads, attīrīšanas iekārtas, pārsūknēšanas stacija un spiedvadi. Tiklīdz būs pabeigta arī projekta otrā kārta, cerams, ka Rīgas ielas labajai pusei būs iespējams uzliet arī jaunu asfalta segumu. Visā projektā izveidos jaunu urbumu ūdens iegūšanai, uzstādīs atdzelžošanas iekārtas, rekonstruēs ūdenstorni, izbūvēs jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veiks ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Projekta kopējās izmaksas ir 434 385,53 eiro. Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektam ir 305 136,87eiro jeb 85 procenti no attiecināmajām izmaksām. Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 129 248,66 eiro.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas