Daukstēs un Strados sakopj ciematu centrus

Vērtēt Daukstu un Stradu pagastu dodamies 20.jūnijā, būdami pārliecināti, ka te būs ko redzēt un dzirdēt īpaši tāpēc, ka abu pagastu vadītājas ir sievietes - Daukstēs - Sandra Duļbinska, Strados - Anna Vīgante, kurām rūp, lai sakopts būtu viss pagasts kopumā.

Kā īstai mājasmātei pieklājas, pie Daukstu pagasta padomes ēkas mūs sagaida S.Duļbinska. Pārsteigti lūkojamies apkārt, jo Staru centrs, kopš viņa ir priekšsēdētājas amatā, pārvērties līdz nepazīšanai. Ne jau tikai krāšņais rožu stādījums un citu puķu dobes ir vienīgās skaistuma radītājas. Lielākais stareniešu un viesu, kuri atbrauc viņus apciemot, ieguvums ir no bruģakmeņiem veidota gājēju ietve, kas sākas pie autobusa pieturas un ved cauri Staru centram. Pašvaldības vadītāja stāsta, ka tā tapusi par naudu, kas saņemta no Eiropas struktūrfondiem. "Redziet nu, kas notiek, ja pagasta dzīvi vada sieviete, kas visur saskata ne tikai lietišķumu, bet arī skaistumu," saka kāds vērtēšanas komisijas loceklis. "Man gribas dzīvot un strādāt skaistā vidē. Arvien vairāk to vēlas arī pagasta ļaudis," papildina S.Duļbinska un vedina apskatīt arī pagasta padomes telpas. Kopējā Staru centra ainavā, ko raksturo rūpīgi pļauts zāliens, iekļaujas arī sakoptās daudzdzīvokļu mājas, Staru kultūras nams un sporta zāle. Daudzdzīvokļu māju pagalmos līdz šim par zāles pļaušanu gādā pašvaldība. "Mums vēl ārēji jāsakārto sabiedriskās pirts ēka, ko iecienījuši ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī Gulbenes ļaudis. Jāatrisina problēmas, kas saistās ar ēku, kas atrodas blakām sporta zālei. Savulaik tur bija paredzēts ierīkot peldbaseinu, bet šobrīd tā ir īsts kauna traips," stāsta pašvaldības vadītāja. Staru centrā pie jaunizraktā dīķa, kam šobrīd tiek sakārtota apkārtne, iecerēts izveidot arī vairākus sporta laukumus. "Kad to paveiksim, būs vēl skaistāk," piebilst S.Duļbinska.

 

Aktīvi uzņēmēji

 

Lai gūtu vizuālu apliecinājumu priekšsēdētājas teiktajam, ka Daukstes ir zemnieku pagasts, kur atrodas visauglīgākā augsne rajonā, dodamies iepazīt Jāņa Gangnusa zemnieku saimniecību "Vāverītes", kas nodarbojas ar piena lopkopību. Diemžēl pašus saimniekus nesastopam, jo lauku uzņēmējiem nav laika sēdēt ar klēpī saliktām rokām. Par izvērstu uzņēmējdarbību pārliecināmies, uzlūkojot Stanislava Gžibovska jaudīgās graudu kaltes, varenos, spožām raķetēm līdzīgos graudu uzglabāšanas torņus. Lai gan S.Gžibovska zemnieku saimniecība "Lācīši" atrodas Galgauskas pagastā, saimnieks savu darbību izvērtis arī Daukstu pagastā. Saimniecības darbu vadītājs Artūrs Dilba labprāt izrāda un stāsta par graudu žāvēšanas procesu, par lielajiem svariem, uz kuriem iespējams nosvērt kravu līdz 60 tonnām, par to, ka rapša audzēšanai ir nākotne, kā arī ar saimnieka atļauju atklāj tālākos plānus, kas saistīti ar vēl vienas graudu kaltes izbūvi un topošo projektu par papildus graudu uzglabāšanas torņu izbūvi. "Cik vien ir manos spēkos, es cenšos atbalstīt uzņēmējus. Pārdevām pašvaldības zemi, lai uz tās ļautu būvēt pārvietojamo asfaltbetona rūpnīcu. Uzskatu, ka pagasts atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā - tuvu Gulbenei," saka S.Duļbinska.

 

Biedrība "Vienmēr kopā!"

 

Daukstes pamatskolas direktore Edīte Kanaviņa izrāda skolu, būdama lepna ar paveikto un ieskicēdama turpmākos plānus. Īpaša vieta skolā ierādīta pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir potenciālie skolēni. Nelielas, bet gaišas un patīkamas telpas, gaumīgs vestibils, lepna skolas katlumāja, apkārtne, kas pamazām top arvien krāšņāka, daudz jaunu projektu. Jaunajā mācību gadā pamatskolā mācīsies apmēram 94 skolēni, bet pirmsskolā - ne vairāk par 30 bērniem. Lielāku skaitu

nepieļauj mazuļiem atvēlētās telpas. Interesanti, ka tā sauktajā Daukstu galā izveidota pagaidām neformāla jauniešu biedrība "Vienmēr kopā!". Jaunieši paši cenšas padarīt savu dzīvi interesantāku, organizējot dažādus pasākumus, tādējādi padarot interesantāku sabiedrisko dzīvi. Tiklīdz būs tapuši un apstiprināti biedrības statūti, jaunieši ir gatavi ķerties pie projektu rakstīšanas. "Patīkami, ka jaunieši negaida no citiem, bet paši ierosina un īsteno savas idejas. Tas liecina, ka pagastam ir nākotne, lai arī būsim vienā novadā," saka S.Duļbinska. Viesojamies arī Jāņa Indričeva privātmājā "Lotene", kā arī Viļņa Ločmeļa privātmājā "Madaras". Abas sētas vieno skaistums, tomēt arī skaistums var būt atšķirīgs.

 

Visu nosaka darbs

 

Stradu pagastā mūsu pavadoņi ir pagasta padomes izpilddirektors Juris Duļbinskis un kultūras dzīves organizatore Astrīda Vilciņa. Vispirms tiek prezentēta dzīve Stāķu pamatskolā un kultūras dzīve, kas pamazām no centra savus starus laidusi arī Palienā, Lejasstrados un citur. Brīdi pakavējamies Stāķu bibliotēkā, kur vieta rasta lieliem un maziem, veciem un jauniem lasītājiem, ir pirmssvētku laiks, tāpēc tiekam aplīgoti ne tikai Stāķu skolā, bet arī pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte", kas ieguvusi pievilcīgu fasādi. Jaunajā sporta namā J.Duļbinskis neslēpj problēmas, kas ir saistītas ar elektropievadi, kanalizācijas sistēmu un notekūdeņiem. "Kad šīs problēmas atrisināsim, viss būs kārtībā, jo tad būsim pilnībā neatkarīgi no uzņēmuma "Gaujas koks"," saka izpilddirektors. Uzņēmuma "Lata" īpašniece Terēze Kozuliņa sola, ka jau drīzumā Stāķu centrā būs salīdzinoši plašāka kafejnīca, ēdiens tiks gatavots moderni aprīkotā virtuvē, paplašināsies arī veikals. "Jau esam paveikuši lielu darbu un ieguldījuši daudz naudas. Mums ir apņēmība strādāt nopietni," saka T.Kozuliņa. Ar savu kolektīvu lepojas arī SIA "Kombainserviss" un "M.T.Z. - Serviss" saimnieks Vasilijs Zagoruiko. "Uzņēmuma panākumu pamatā ir cilvēki, kas strādā pie mums, tāpēc radām viņiem maksimāli labus darba apstākļus," saka V.Zagoruiko. Piemērs šim apgalvojumam ir ēdnīca, kas sāks darbu, tiklīdz būs modernizēta virtuve. "Mūsu mērķis ir, lai neviens nebrauktu pusdienot uz Gulbeni, bet nāktu pie mums," piebilst V.Zagoruiko. Vēsmas un Anda Širaku individuālajā mājā "Kļavas" pārliecināmies, ka arī te nekas nerodas bez darba. Te ir tikai viens vērtējums - skaisti. Savdabīgi interesantu atpūtas vietu veido arī Ausma un Andris Lauvas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas