Dažiem iestāžu vadītajiem Gulbenes novada pašvaldībā algu palielinās virs 1800 eiro 67

Ir izvērtēts Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītāju pagājušā gada darbs. Tas atspoguļosies viņu jaunajās algās, kuras deputātiem būs jāapstiprina 25.februāra domes sēdē.

Paredzams, ka Gulbenes novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītājai Gundegai Ķikustei ar 1.martu mēnešalga varētu būt 1861 eiro pirms nodokļu nomaksas, bet Sporta pārvaldes vadītājam Laurim Krēmeram – 1652 eiro. Par to liecina novada domes finanšu komitejas 18.februāra sēdes materiāli.
Deputāti finanšu komitejas sēdē par šo tēmu neuzdeva nevienu jautājumu, un diskusijas nebija. Deputātu balsojums komitejas sēdē bija trīs “par” (Normunds Audzišs, Normunds Mazūrs, Andis Caunītis), trīs “pret” (Anatolijs Savickis, Guna Pūcīte, Andris Vējiņš). Finanšu komitejas locekle, deputāte Lāsma Gabdulļina nepiedalījās sēdē. Lai gan balsojums bija neizšķirts, finanšu komitejas sēdes vadītājs N.Audzišs paziņoja – jautājums tiek virzīts uz domes sēdi.
Jāatgādina, ka G.Ķikustei, stājoties amatā, ar novada domes 2019.gada 30.septembra lēmumu bija noteikta 1469 eiro mēnešalga pirms nodokļu nomaksas. Tādu pašu mēnešalgu tajā sēdē noteica L.Krēmeram. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka Kultūras un Sporta pārvalžu vadītājiem algu palielināšanu pašvaldības administrācija iepriekš virzīja deputātu izlemšanai divas reizes, un abas reizes atbalsta nebija. Pēdējā reize bija pagājušā gada rudenī, kad bija plānots ar 1.oktobri G.Ķikustei noteikt 1763 eiro mēnešalgu, bet L.Krēmeram - 1725 eiro. Kā redzams, pēc ikgadējās novērtēšanas G.Ķikustes mēnešalgas piedāvājums ir vēl vairāk izaudzis, bet L.Krēmeram nedaudz samazinājies.
Kultūras iestādēs apmaksātāks darbs nekā sociālajās
Pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas Edītes Kanaviņas mēnešalga būs 1876 eiro. Šobrīd viņas mēnešalga ir 1 806 eiro (saskaņā ar novada domes 2019.gada 30.decembra sēdes lēmumu). Pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktorei Simonai Sniķei paredzēts mēnešalgu palielināt līdz 1503 eiro. Šobrīd viņas alga ir 1272 eiro, kas apstiprināta, S.Sniķei stājoties amatā (novada domes 2020.gada 30.aprīļa sēdes lēmums). Jauniešu centra “Bāze” vadītājas Valērijas Stībeles alga būs 1234 eiro (šobrīd 1135 eiro saskaņā ar novada domes 2020.gada 29.oktobra domes sēdes lēmumu).
Pārskatītas arī to pašvaldības iestāžu vadītāju mēnešalgas, kuriem tās iepriekš bijušas apstiprinātas ar novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdes lēmumu.
Gulbenes novada bibliotēkas direktores Antras Sprudzānes alga būs 1670 eiro (šobrīd 1616 eiro), novada vēstures un mākslas muzeja direktores Valdas Vorzas alga paredzēta 1360 (šobrīd 1294 eiro).
Novada sociālā dienesta vadītājam Jānim Antaņevičam algu palielinās līdz 1847 eiro (šobrīd 1777 eiro). Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” vadītājai Marikai Andževai atalgojums palielināsies līdz 1369 eiro (šobrīd 1067 eiro). “Siltā” un struktūrvienības “Dzērves” vadītājai Inesei Lesiņai mēnešalga paliks līdzšinējā - 1300 eiro. Arī pilsētas labiekārtošanas iestādes vadītājas Ligitas Miezītes mēnešalga nemainīsies - 1289 eiro. Novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Vitas Elsiņas mēnešalga palielināsies līdz 1198 eiro (šobrīd 1102 eiro). Novada būvvaldes vadītāja Jāņa Ziemeļa mēnešalga būs 1631 eiro (šobrīd 1592 eiro). Novada pašvaldības policijas priekšnieka Mārtiņa Didrihsona-Linarda atalgojums palielināsies līdz 1537 eiro (šobrīd 1445 eiro).
Nepalielina algas tikai
četriem pārvaldniekiem
Daukstu un Līgo pārvaldniekam Uldim Doņukam plānota 1476 eiro alga (šobrīd 1393 eiro), Druvienas pārvaldniekam Jurim Graumanim – 1185 eiro (šobrīd 1176 eiro), Galgauskas pārvaldniekam Jānim Kupcim – 1280 eiro (šobrīd 1179 eiro), Lejasciema pārvaldniekam Mārim Milnam – 1463 eiro (šobrīd 1405 eiro), Litenes pārvaldniekam Vilnim Lapiņam – 1360 eiro (šobrīd 1283 eiro), Lizuma pārvaldniekam Uģim Aigaram – 1329 eiro (šobrīd 1262 eiro), Stradu pārvaldniekam Jurim Duļbinskim – 1480 eiro (šobrīd 1399 eiro), Tirzas pārvaldniekam Česlovam Barkovskim – 1310 eiro (šobrīd 1274 eiro).
Nemainīga alga paliek Beļavas pārvaldniekam Aivaram Rakstiņam – 1377 eiro, Jaungulbenes pārvaldniekam Aleksandram Vasiļjevam – 1289 eiro, Rankas pārvaldniekam Mārim Jansonam – 1393 eiro, Stāmerienas pārvaldniekam Aināram Brezinskim – 1341 eiro.
Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam Gintam Āboliņam paredzēts palielināt algu līdz 1618 eiro (šobrīd 1588 eiro).

Deputāti Gulbenes novada
domē lemj (saskaņā ar pašvaldības darbinieku atlīdzības nolikumu)
par darba samaksu:
domes priekšsēdētājam, vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, iestāžu vadītājiem, ka arī nosaka darba stundas likmi deputātiem, komisijām, valdēm, padomēm un darba grupām.
Deputātiem nav jālemj
par darba samaksu:
domes administrācijai,
jo tā ir pašvaldības izpilddirektora kompetence, un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, jo tā ir katras iestādes vadītāja kompetence.
Ja deputāti
nenobalsos, domi var iesūdzēt tiesā

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs “Dzirkstelei” skaidro:

- Nosakot algas, vadāmies ne tikai pēc darbinieku ikgadējās izvērtēšanas rezultātiem, bet arī pēc valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga. Mēs nedrīkstam iziet ārpus noteiktajām robežām. Ir noteikta instrukcija, saskaņā ar kuru tiek noteikts atalgojuma apmērs nākamajam gadam katrā konkrētajā gadījumā, ņemot vērā gan katalogu, gan vērtēšanu.
Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste darbā tika pieņemta uz pārbaudes laiku. Viņa to izturēja. Tajā brīdī vajadzēja noteikt tādu algu, kāda ir nodaļu vadītājiem. Mēs divas reizes virzījām uz domes sēdi algas palielināšanu gan Gundegai, gan Sporta pārvaldes vadītājam Laurim Krēmeram. Deputāti nenobalsoja. Vienmēr pietrūka vienas vai divu balsu. Bet pēc būtības mēs jau savos pašvaldības saistošajos noteikumos esam paredzējuši to procedūru, kā tas notiek. Un šie deputātu balsojumi, kas bija “pret”, bija nelikumīgi. Ja Gundega un Lauris gribētu tiesāties, viņi iztiesātu, un mēs samaksātu. Viņi veselu gadu ir nostrādājuši ar samazinātu atalgojumu. Ja arī šoreiz deputāti nenobalsos “par”, Gundega un Lauris mierīgi varēs sūdzēt domi tiesā, un viņi elementāri uzvarēs.
Vajadzētu, lai Gundega un Lauris pastāsta, kādus darbus viņi ir sadarījuši, kādus plānus sarakstījuši. Tieši organizatoriskās lietas ir sakārtotas. Gundegu kā profesionāli, kā lietas zinātāju, kā procesu vadītāju vērtēju kā ļoti augsta līmeņa speciālisti. Varbūt viņai pietrūkst diplomātijas, vedot sarunas, - viņa ir diezgan tieša un taisna. Tas, protams, nav labi. Bet kā profesionāle ir ļoti vērtīga. 

Pievieno komentāru

Komentāri 67

Tautasdziesma

Lūk pamats lai izvērtētu šo deputātu sasaukumu :) un balsotu PRET to
Nu nedrīkstēja paaugstināt algas - bija jābalso PRET..ko var izvērtēt, ja kultūra bija ciet, ja Kovids visu aizklapēja?
Kad Gulbene beigs tērēt kā pašvaldība???

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 09:59

Deficīts

Nobalsoja pie budžeta par to, ka algas cels

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 11:13

Ilga

Tas man patīk - viss gads ir vairāk vai mazāk pavadīts bez neviena pasākuma, Gulbenē attīstība pēdējos 30 gados = nulle! Darbs visu gadu principā bijis attālināts...Vai celsim pašvaldībā algas?
- Bet protams, jā!

Tas var notik tikai šajā miestā, ātrāk aiztīties un izdeklarēties no šejienes. Nebūtu žel, ja pilsētā kaut viena vieta būtu atjaunota vai izbūvēta. Cilvēks par apkārt pilsētai ar kājām nevar apiet, jo nav gājēju celiņi, nemaz nerunājot par jaunajām māmiņām ar ratiem vai velo. Kauns par pilsētu!

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 21:52

he he

Ja šitā turpināsies. Nav jābūt Delfu Orākulam, lai saprastu, ka nākošais sasaukums šīs abas pārvaldes likvidēs. Izveidos vienu apvienoto ar pilnīgi citu vadītāju un algu starp šiem abiem pielemjamo.

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 19:44

Pasākums

Ha ha ha attālināti uzceptās algas būs gada pasākums!

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.25 08:02

Mirdza

Vēl jau nav neviens nobalsojis ko cepies

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 10:23

Aivars

Tevi, naivule, māc šaubas, ka nobalsos?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 11:41

?

Interesanti, cik procentuāli domē ir nelieši un cik idioti?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 10:33

brr

varu nosaukt pa uzvardiem-tad tavs brinums bus mazaks-tikai nesac plutit...

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 12:06

dažam sādžā

laime sākusies un turpināsies....

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 11:05

Urbis

Kāpostlande turpina rullēt! Kāds tur kovids, nostrādājušies nabadziņi...

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 11:39

Nekulturālais

Būs vismaz slavenajai kultordzei par ko šampūnu nopirkt, citādi blondās krēpes pavisam nolēkšķējušas, kauns skatīties. Tā pārstrādājusies, nabadzīte, ka nav laiks sevi sakopt. Lai nomazgātos, frizētava nav vajadzīga.

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 11:58

Vilis

Par dēdēšanu un novada grimšanu tāaaadas algas? Nu mīļie, jāņem slota un visi.baltās mājas kabineti jāizmēž! Liekēži uz mūsu naudas! Nekas nav attīstīts un sakopts! Šausmas ar to kāpostlandi!

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 12:01

Paldies!

Kā var Covid laikā kaut ko paaugstināt, ja cilvēki badā dzīvo! ?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 13:52

Cibiņš

kāposts tak ar lepnumu janvārī paziņoja( vēl dzirkstelē bija bilde), ka šogad algas necels, kam tad ticēt, saka vienu dara citu, viens vienīgs juciklis puceklis

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 14:17

DOMA

JA deputāti nobalsos par algu pacelšanu,tad viņi uzspļauj novada ļaudim!!! GATAVOJAMIES vēlēšanām pa nopietnam!!!

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 15:35

Ola

Recepšu konkurss bij tik labs,ka jānovērtē kultūrdāma ar augstu atalgojumu. Loģiski.
Tik augsta ranga ideja ir jāapzeltī.
Mūsu sfērā gan algas nemainīgas,kaut strādājam bez atelpas. Godīgi?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 17:27

i

Blondās kultūristes strādāšot un sargāšot jaunu atskurbtuvi, laba alga un forša kulturāla kompānija, kā arī citi bonusi.

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.23 21:03

ievas kauns pie ābeles

Izlasīju rakstu un palika kauns. Tagad, 4. Pasaules kara apstākļos, kad katram uzglūn kaulainā ar labi uzstrīķētu izkapti , jānodarbojas ar matu skaldīšanu. Proti, iespringt par kapeikām, ko nu piemest tiem trūcīgajiem nabadziņiem, kuri jau tā mazāk par štuku mēnesī nepelna. Vai tiešām šis bijušais komunistu bunkurs ar savu ledaini ļeņinisko elpu ir tur paslēpušos tā nozombējis, ka viņi vairs nefilmē realitāti?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 11:10

Tā ir

vienkārši viņi dzīvo citā realitātē, kurai nav nekāda sakara ar Gulbenes un tās novada iedzīvotājiem,

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 11:50

Fu

Pašiem nebūs kauns pēc tam cilvēkiem acīs skatīties? Uzvedās tā it kā dzīvības glābtu!

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 12:44

??

Ir kādi izcili, redzami sasniegumi, par ko algas tiek palielinātas?Atbildiet lūdzu.

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 13:31

Miks

Kāpēc diez novada būvvaldes vadītājam (tomēr nopietns amats, pie tam droši vien prasa augstāko inženiera izglītību un reālu kvalifikāciju, nevis kaut kādas kārtējās vispārējās vadībzinības) alga ievērojami mazāka nekā kultūras pārvaldei, vai citiem amatiem?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 13:44

Aaa

Pēc Audziša kunga teiktā_ "Gundegu vèrtēju kā ļoti augsta līmeņa speciālisti, profesionāli' ,tad gribētu plašāka sabiedrība redzēt šo augsti novērtēto darbošanos

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 16:09

Nika

Nu N.A. vājība uz jaunām un blondām jau diezgan labi zināma.

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.25 08:45

Norge

Augstā līmeņa speciāliste šķiet,ka pat nezina kas īsti ir kultūra! Kāds vēl augstais līmenis!
Profesionāla. Ibio, velns ar ārā,kur šī sprogainīte ir profesionāla kultūras nozarē? Mīļie,kā KĀ? Kā,var vadīt kultūru,ja izglītība ir tikai saistīta ar ekonomiku!

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.25 20:38

Kārlis

Nu nu paskatīsimies kuru vēlēšanu sarakstu neaiztikt! TO, kuri balsos par šī pūžņa algu paaugstināšanu! Atcerieties, vēlētāji! Būs jums vienreiz liela vilšanās! Rītdiena parādīs!!!

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 16:21

Zinātāja

Ja iedzīvotāju skaits samazinās novadā, tātad samazinās arī algas, nevis otrādi.Kas attīstās Gulbenes novadā, vai Jumts virs Gulbenes novada pārvades, ko sedz nonokļu maksātāji?Lūdzu katrā pagastā izskaidrot iedzīvotajiem! Daukstu pagastā pat kauns iet garām: celiņi netīrīti, puķu dobes aizaugušas; pārvalde bija vasarā slēgta- visi atvaļinājumos.Jautājums : kam vispār tā vajadzīga, ja nekas neattīstās? Cilvēki mūk projām, jo apkures cena ir vēl ir pacelta no 2.00 uz 2.20EUR.Kapēc jāuzter nevajadzīgs kultūras centrs, kas pelē un nekas nenotiek? Vasārā Gulbenes policijā nav neviena darbinieka?Ej kur vēlies, visas durvis slēgtas...Kas notiek Gulbenē?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 17:18

Covid neskartais

Man neinteresē algu lielums,bet sadalījums. Kultūrai lielāka alga kā būvvaldes vadītājam? Lielāka kā soc dienesta vadītājam.
Uz tā fona kaut kā neloģiski. Par ko atbild kultūras pārvaldes vadītāja,ja viņai katrā pagastā vēl ir vietnieki.
Bet SACIEM,kur jāatbild par cilvēkiem,dzīvībām,veselību algas ir par tādu gabalu mazākas. Vai tas ir objektīvi?
Un,vai plānu sarakstīšana ir objektīvs darbs? Muldēt taču smuki visi māk.
Kaut kas nav tīrs.
Kultūru velk pagastu tantuki,tas gan...lai nu kā māk.Bet nu ne jau vadītāja.

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 18:09

Urbis

Nekas pārsteidzošs - tā ir ierastā kāpostlandes radu, draugu un labu paziņu pulciņa būšana...

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 18:20

kantiševs

Būvvaldē nakas nav jādara , tāpēc alga arī mazāka

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.25 08:42

ZB

Ir vispār kāds, kas to domes perēkli kontrolē, vai vispār neviens?

pirms 7 mēnešiem, 2021.02.24 18:33

Vietējās ziņas