Deputāti tērēs mazāk degvielas 4

Katram Gulbenes novada deputātam turpmāk mēnesī noteikts limits - 30 lati -, ko pašvaldība sola apmaksāt, deputāta pienākumu veikšanai izmantojot personisko transportu. To paredz 27.janvāra domes sēdē apstiprinātais domes darbinieku atlīdzības jaunais nolikums. Nolikums gan paredz, ka deputāts savu pienākumu izpildei var izmantot arī sabiedrisko transportu. Tādā gadījumā pašvaldība kompensēs izdevumus līdz 15 latiem mēnesī.

Deputāts Guntis Blūms iebilda, ka deputātiem, kas dzīvo tuvu Gulbenei, ir nelieli degvielas izdevumi nokļūšanai domē. Citāda ir situācija deputātiem no Tirzas, Lejasciema, Lizuma. "Deputātu darba samaksas tiem cilvēkiem nenosedz izdevumus," viedokli pauda G.Blūms.

 

Domes Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītāja Vita Kravale uzsvēra, ka ikvienam deputātam degvielas lietošana būs jāpierāda domei ar rakstīto ceļazīmju starpniecību. Kaut arī domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa mudināja izteikt konkrētus priekšlikumus, tādu nebija.

 

Saskaņā ar jauno nolikumu maksimālais stundu skaits, par kurām atlīdzību var saņemt deputāts, kas neieņem algotus amatus novada domē, ir līdz 40 stundām mēnesī, bet deputāts, kas vada komitejas un domes komisijas - līdz 60 stundām mēnesī. Kā zināms, deputāta stundas darba likme ir 5 lati. Deputāts saņem atlīdzību par nostrādāto stundu skaitu mēnesī, piedaloties domes, tās komiteju komisiju, darba grupu sēdēs un atlīdzību par citu deputāta pienākumu pildīšanu. Atalgojums tiek izmaksāts reizi mēnesī.

 

 

Gulbenes novada domē pavisam ir četri deputāti, kas vienlaikus ieņem arī algotus vadošos amatus izpildinstitūcijā, tie ir domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa, viņas vietnieks Dainis Švika, Sociālās un veselības nodaļas vadītājs Jānis Antaņevičs, kā arī Attīstības un īpašumu nodaļas vadītāja Saulcerīte Indričeva.

 

Jaunais nolikums paredz, ka deputātam, kurš ieņem algotu amatu domē, atlīdzina par nostrādāto stundu skaitu mēnesī, piedaloties domes, tās komiteju komisiju, darba grupu sēdēs vai par citu deputāta pienākumu pildīšanu ārpus noteiktā darba laika, nosakot piemaksu pie mēnešalgas. Piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 20 procentus no deputāta mēnešalgas. To ik mēnesi nosaka domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 4

piemaksa

Par savām piemaksām vien domā mūsu ''gaišie prāti''

pirms 9 gadiem, 2011.02.04 16:23

kāds sviests.
piemaksas kad kaut ko dara , bet ja nedara neko saņem tikai algu!!
Ha !!

pirms 9 gadiem, 2011.02.03 17:47

Bet kāpēc pats par sevi saprotams, ka kompensē deputātiem, kas strādā domes aparātā?

pirms 9 gadiem, 2011.02.03 13:52

...

Bet vai vispār vajag kaut ko kompensēt ? Šie cilvēki kandidēja, lai kalpotu, bet izrādās, ka pieņemot lēmumus ne par ko nav jāatbild un vēl par to piemaksā...

pirms 9 gadiem, 2011.02.03 13:14

Vietējās ziņas