Dievkalpojumi Gulbenē nenotiek

Kopš 14.marta Latvijas kristieši ir aicināti dievkalpojumos piedalīties neklātienē, klausoties, piemēram, “Radio Marija”, Latvijas Kristīgā radio pārraides. Tāpat šāda iespēja tiek piedāvāta ar interneta starpniecību.

Tajā pašā laikā Latvijas un arī Gulbenes dievnami paliek atvērti individuālām lūgšanām. Par to vēstīts Gulbenes katoļu draudzes mājaslapā. Vienlaikus dievnamā nedrīkst atrasties vairāk par 50 cilvēkiem – ir uzsvērts Gulbenes luterāņu draudzes mājaslapā. Tur arī uzsvērts: “Izziņotie pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai.”

Gulbenes luterāņu draudzes mācītājs Ilgvars Matīss draudzes mājaslapā 15.martā ir publicējis uzrunu, kurā ir arī tādi vārdi: “Reizēm esam pieraduši sprediķa laikā apsēsties un iegulties kā klubkrēslā, bet te spiestā kārtā pienāk situācija, kad rokās Bībele jāpaņem pašam, jāatver tā pašam, jāpārdomā arī pašam - bez visa jau gatava. Jāaizlūdz par citiem - bez mācītāja priekšā teiktās lūgšanas.”

Pēdējā brīdī, pirms vēl tika izsludināti karantīnas pasākumi visā valstī, piektdien, 13.martā, vakara dievkalpojumā Gulbenes katoļu baznīcā bija pulcējušies apmēram 35 ticīgie. Draudzes priesteris Pāvils Kamola, vadot dievkalpojumu, savā uzrunā pievērsās arī COVID-19. Priesteris līdzībās vēstīja Bībeles stāstu par Jāzepu un viņa brāļiem, par to, kā godam izdzīvot un nezaudēt ticību labajam cilvēkos arī viskritiskākajā situācijā. Viņš aicināja padomāt par to, ka ikviens var inficēties. Kā citi pret viņu izturēsies? Vai kā pret ienaidnieku? Kā rīkosies inficētais - vai domās tikai par sevi vai arī par citiem? P.Kamola pauda, ka, iespējams, arī Gulbenes novadā jau ir kāds slimības skartais. Priesteris aicināja atcerēties, ka šodienas kristieši ir Jaunās Derības cilvēki, kuri nevadās pēc principa - zobs pret zobu. Šodien svarīgi ir saprast un pajautāt katram pašam sev: “Kurā līmenī es esmu?” Tas ir garīgās inteliģences, garīgās attīstības jautājums. Tā ir neļaušanās panikai.
Gulbenes katoļi aizlūdza par to, lai cilvēki tiktu atbrīvoti no slimības un bailēm, lai slimie un viņu tuvinieki tiktu mierināti, lai nezaudētu enerģiju ārsti, medmāsas, brīvprātīgie, lai mūžīgu mieru rastu mirušie! Tas bija aizlūgums, kas sniedzas pāri Latvijas robežām, jo COVID-19 ir problēma, kura nezina robežas.
Priesteris aicināja dievkalpojuma dalībniekus izlīgumam tradicionāli nespiest roku cits citam, bet vīrusa karantīnas laikā drošības dēļ tikai pamāt ar galvu, tā paužot izlīgumu. Klātesošie tā arī darīja.

Aicinājums!
Nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, cenšoties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.)!
Uzturēties dzīvesvietā un nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku, iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu!

(No Gulbenes katoļu draudzes mājaslapas)

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas