Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā atzīst par valsts nozīmes pasākumu

Ministru kabinets atzina Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā par valsts nozīmes pasākumu, kas notiks 2018. gadā no 12. līdz 15. augustam, kā arī apstiprināja pasākuma nodrošināšanas un drošības plānu, informē Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Ivulāne.

"Kā jau katru gadu, atbildīgās institūcijas rūpēsies par sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanu, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu organizēšanu nepieciešamības gadījumā, kā arī veiks citas darbības, lai ikviens svētku apmeklētājs justos droši un ērti," skaidro L.Ivulāne.

Viņa norāda, ka Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētku organizēšanai un drošības nodrošināšanai 2018. gadā valsts budžetā ir atvēlēti 161 909 eiro, kas ir  iekļauti atbildīgajām iestādēm jau piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru kabineta rīkojuma projektu izstrādāja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Rīcības komitejā pārstāvētajām iestādēm un Romas Katoļu baznīcas Rēzeknes – Aglonas diecēzi.

Plašāka informācija par veicamajiem pasākumiem Aglonas svētku norises nodrošināšanai pieejama Ministru kabineta mājaslapā.  

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas