Digitalizē zemesgrāmatu dokumentus

Gulbenes zemesgrāmatu nodaļā digitalizēti dokumenti vairāk nekā 650 000 lapu apmērā. Tas veikts, lai radītu pamatu vienotam un efektīvam zemesgrāmatu elektroniskam procesam, samazinot administratīvo slogu un nodrošinot virkni pilnveidojumu kvalitatīvākam zemesgrāmatu pakalpojumam.

„Šobrīd tas ir tikai liela Eiropas finansēta projekta pats sākums. Gulbenes un Alūksnes zemesgrāmatu nodaļas bija pirmās, kur praktiski tika veikta dokumentu digitalizācija, bet pašreiz to vēl nekur neizmantojam. Tiek īstenota tikai projekta pirmā kārta," stāsta Gulbenes Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Inese Čakša.  

Ieviešot šo procesu, iegūs nekustamā īpašuma īpašnieki, kam nevajadzēs staigāt no vienas institūcijas uz otru un trešo, bet visu varēs veikt elektroniski, kā arī atsevišķas valsts institūcijas, piemēram, zemesgrāmatu nodaļas un tiesībsargājošās iestādes, kuru starpā būs iespējama elektroniska un operatīva dokumentu aprite.

 

Tiesu administrācijas pārstāve Līva Rancāne informē, ka projektā nodrošinās līdz šim tikai papīra dokumentu apriti. Rezultātā valsts pārvaldē panāks finanšu un cilvēkresursu ietaupījumu institūcijām, kas iegūst informāciju no zemesgrāmatu nodaļām.

 

Lai vienkāršotu un uzlabotu zemesgrāmatu nodaļu darba procesus un samazinātu uzturēšanas izmaksas, paredzēts izstrādāt un ieviest vienotu elektroniskā arhīva sistēmu, kas nodrošinās arhīva lietu pieejamību, neatkarīgi no nekustamā īpašuma atrašanās vietas un garantēs darba nepārtrauktības principu visās zemesgrāmatu nodaļās. Šobrīd katram zemesgrāmatā ierakstītam nekustamam īpašumam izveidota atsevišķa nekustamā īpašuma lieta papīra formātā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas