Diskutēs par HIV profilaksi

Balvu rajona padomē 9.oktobrī no pulksten 11.00 līdz 13.30 Sabiedrības veselības aģentūra organizē diskusiju par tēmu "Atkarību profilakse un jaunu HIV profilakses centru izveide Latvijā". Uz diskusiju aicināti Gulbenes un Balvu pašvaldību vadītāji, ieinteresēto institūciju pārstāvji un masu plašsaziņas līdzekļi. Diskusijā ar savu pieredzi HIV profilakses darbā dalīsies Jēkabpils pašvaldība.

Sabiedrības veselības aģentūras direktors Uldis Līkops informē, ka diskusijas mērķis ir gūt kopīgu redzējumu un vienoties par tālākiem sadarbības principiem un uzdevumiem, lai mazinātu dažādu atkarību radīto kaitējumu, piemēram, HIV un AIDS, hepatītu, psihisku veselības problēmu, noziedzības izplatību valstī un katrā reģionā atsevišķi.

 

"Atkarību - infekciju profilaksē panākumus var gūt, sadarbojoties atbildīgajām institūcijām - Sabiedrības veselības aģentūrai, pašvaldībām un dažādu nozaru pārstāvjiem - policijai, probācijas dienestam, mediķiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem," norāda U.Līkops.

 

Šobrīd HIV profilakses tīkls darbojas 12 Latvijas pilsētās.

 

Lai plašāk skaidrotu HIV profilakses programmas būtību un uzdevumus, diskusijas dalībnieki aicināti dalīties savā pieredzē un redzējumā par problēmas risinājumiem un, iespējams, HIV profilakses punkta izveidi pilsētā. Pozitīvs piemērs tam ir Jēkabpils pašvaldība, kurā atrodas un jau vairākus gadus veiksmīgi HIV profilakses pasākumus starp narkotiku lietotājiem realizē Jēkabpils HIV profilakses punkts.

 

Diskusijas laikā tiks rādīti fragmenti no filmām par profilakses darbu Somijā un Latvijā. Diskusiju vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas