Divi projektu konkursi Vidzemes organizācijām


Visām Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina divus projektu konkursus. Kopsummā 22 tūkstoši pieejami pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām un mazākumtautību iniciatīvām. Visām Vidzemes nevalstiskajām organizācijām tiek izsludināti 2 projektu konkursi. Pateicoties Kultūras ministrijas finansējumam, pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību iniciatīvām pieejami 22 tūkstoši eiro.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.jūlijs. Savukārt jau 16. un 18.jūlijā notiks informatīvie semināri Valmierā un Gulbenē.

Abu projektu konkursu virsmērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu Vidzemes reģionā. Tajos var piedalīties ikviena Vidzemē reģistrēta biedrība un nodibinājums, kā arī citu novadu organizācijas, kas pasākumus vēlas īstenot Vidzemē. Vienam pilsoniskās sabiedrības projektam var saņemt finansējumu līdz pat 3000 eiro, bet mazākumtautību projektam – līdz 1750 eiro. Pieteicējus mudinām būt ekonomiskiem, jo rūpīgi vērtēsim, vai projektam patiešām nepieciešama maksimālā summa. Konkursus pilnībā finansē Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta.

Konkursā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” īpaši vēlamies uzsvērt neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajos procesos un vietējās kopienas dzīves uzlabošanā. Atbalstāmo pasākumu jomas ir ļoti dažādas – interešu aizstāvība un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, pilsonisko prasmju vairošana, tradicionālo un netradicionālo līdzdalības formu attīstība, jaunu biedru un brīvprātīgo piesaiste, sadarbibas stiprināšana starp dažādām institūcijām, sektoriem un ar sabiedrību.

Savukārt konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” centrā ir starpkultūru dialogs, savstarpējā izpratne un mazākumtautību mijiedarbība ar latviešiem. Tajā var iesniegt integrācijas un starpkultūru komunikācijas pasākumus, valsts valodas un kultūras apguvi, mazākumtautību kultūras iniciatīvas un tādus pasākumus, kas sekmē cilvēktiesību ievērošanu, iecietību, mazina stereotipus un dažādu tautību diskrimināciju. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš abiem konkursiem ir 31. jūlijs plkst. 17:00. Šajā laikā pieteikumam ir jābūt saņemtam fondā, neatkarīgi no piegādes veida. 2 nedēļu laikā tie tiks izvērtēti, un jau no 20. augusta līdz 30. novembrim projektus varēs īstenot.

Informatīvs seminārs par konkursiem notiks Valmierā 16. jūlijā plkst. 10:00 (Valmieras novada fondā, Garā ielā 10) un Gulbenē 18. jūlijā plkst. 15:00 (Jauniešu centrā “Bāze”, Brīvības ielā 22).

Pilna informācija, konkursu nolikumi un pieteikumu veidlapas pieejamas Valmieras novada fonda mājas lapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas