Dod iespēju uzcelt fermu

SIA „Rainis" būvē liellopu novietni 450 govīm ar modernu slaukšanas iekārtu būvniecībai. Lai veiksmīgi turpinātu uzsākto darbu un pēc projekta realizācijas saņemtu no Lauku atbalsta dienesta solīto finansējumu, „Reģionālā investīciju banka" ir piešķīrusi uzņēmumam „Rainis" kredītlīniju.

Diemžēl bankai ir savi nosacījumi, tāpēc bija nepieciešama ķīla. SIA "Rainis" vērsās ar lūgumu Gulbenes novada domē, prasot pašvaldības piekrišanu nostiprināt hipotēku 1,56 miljonu latu apmērā par labu „Reģionālajai investīciju bankai" uz nekustamo īpašumu „Rainis", kas atrodas Lejasciemā. Novada dome devusi savu piekrišanu, tajā pašā laikā saglabājot uz šo īpašumu savu hipotēku ar pirmā prasījuma tiesībām. "Dzirkstele" to uzzināja pašvaldībā.


Hipotēka ir ķīlas veids, kad ķīlas priekšmets paliek ķīlas devēja valdījumā. Saskaņā ar Civillikuma noteikumiem hipotēka pieļaujama tikai attiecībā uz nekustamu īpašumu, ierakstot ķīlas tiesības zemesgrāmatā.


Nekustamais īpašums "Rainis", kas sastāv no 39 zemes vienībām, ir nodots atsavināšanā ar Gulbenes novada domes lēmumu 2010.gadā. Pērn dome apstiprināja šā īpašuma nosacīto cenu - 130,4 tūkstošus latu. Ar Gulbenes novada domes 2011.gada 24.novembra sēdes lēmumu īpašums "Rainis" tika pārdots SIA "Rainis" uz nomaksu līdz 2016.gada 25.novembrim par 150 514 latiem (kopā ar procentu maksājumiem). Līdz 16.jūlijam SIA "Rainis" bija samaksājusi 13,37 procentus no nekustamā īpašuma pirkuma maksas un parādā nebija.


Atbilstoši līguma nosacījumiem īpašuma tiesības uz īpašumu "Rainis" pircējs ieguva ar šā darījuma un Gulbenes novada domes ķīlas tiesību nostiprinājuma brīdi zemesgrāmatā 4.janvārī. Tad arī noteikts aizliegums minēto īpašumu pārdot vai jebkādā citā veidā atsavināt, dāvināt vai apgrūtināt bez Gulbenes novada domes rakstiskas piekrišanas.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas