Dome piešķir sociālos pabalstus

Gulbenes pilsētas domes deputāti 25.septembra sēdē lēma par sociālo pabalstu piešķiršanu vairākiem Gulbenes iedzīvotājiem.

16 personām par kopējo summu 551 lats piešķirts pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu segšanai.

 

Pabalsts komunālajiem maksājumiem vai kurināmā iegādei piešķirts piecām personām par kopējo summu 320 lati.

 

Skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei diviem bērniem atvēlēti 64 lati. Septiņiem bērniem pašvaldība piešķīra pabalstu pirmsskolas iestāžu pakalpojumu apmaksai, savukārt trim bērniem - pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai skolā.

 

Vienai personai piešķirts 150 latu vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas