Domnieki tiekas ar liteniešiem

Mierīgā gaisotnē gandrīz divu stundu garumā aizritēja kārtējā Gulbenes novada domes administrācijas darbinieku tikšanās ar Litenes pagasta iedzīvotājiem. Uz tikšanos bija ieradušies aptuveni 30 litenieši. Novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa lielīja, ka Litenē tiek saimniekots gana labi.

Liteniešu kļuvis mazāk Tikšanās laikā novada domes izpilddirektore Sarmīte Krišāne norādīja, ka deviņu gadu laikā Litenes pagastā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 150 cilvēkiem. Šobrīd šajā pagastā dzīvo nedaudz vairāk kā 1000 iedzīvotāji. Litenes pamatbudžets ir 274 000 latu, bet speciālais budžets - 47 000 latu. Pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš informēja, ka šogad pagastā ir piedzimuši 13 bērni, 20 miruši, laulību noslēguši 9 pāri, bērnudārzu apmeklē 36 bērni, skolā mācās 61 skolēns. Citu novada skolās mācās 18 Litenes pagasta bērni.

 

V.Lapiņš stāstīja par šogad paveiktajiem darbiem, kuru nav maz. Piemēram, saviem spēkiem ir izremontēta pagasta bibliotēka, sakārtotas attīrīšanas iekārtas, bērnudārzā veikts remonts sanitāros mezglos, tautas nama iegādāti jauni aizkari un paveikti vēl citi darbi.


Viņš arī ieskicēja nākotnes plānus - tiklīdz ziema būs galā un nokusīs sniegs, no ceļa līdz kapiem tiks nobruģēts celiņš, sakārtots laukumu kapličas priekšā, kā arī kapličas trepītes. Kāda pensionāre bilda, ka kapličai nepieciešams pamatīgs remonts. V.Lapiņš skaidroja, ka problēma ir ar jumtu, jo pa malām visu laiku sūcas ūdens.

 

"Šogad esam sakārtojuši kapličas pamatus. Vajadzētu uzlikt jumtu, bet, iespējams, tas ir jāsaskaņo ar kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Tie ir arī līdzekļi. Fasādi nākamgad sakopsim," norādīja pagasta pārvaldes vadītājs.


Nākotnē Litenē iecerēts realizēt arī ūdenssaimniecības projektu. V.Lapiņš solīja, ka ir gatavs katram pagasta iedzīvotājam skaidrot par ūdenssaimniecību un to, kā tas skars tieši konkrēto iedzīvotāju.


Mazāk bezdarbnieku un trūcīgo

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs tikšanas laikā norādīja, ka kopumā Litenes pagastā gada laikā ir samazinājies bezdarbnieku, trūcīgo personu un GMI pabalstu saņēmēju skaits.
Kāda pensionāre vēlējās izteikt savu viedokli par GMI pabalstu saņēmējiem.

 

"Priecē, ka tagad šiem pabalstu prasītājiem liek strādāt, bet tas laiks, kad viņiem nelika strādāt, bija galīgi garām. Viņi kļuva par profesionāliem pabalstu prasītājiem. Man ir jāstrādā, lai būtu pārtikusi, bet viņš atnāk uz pagastu un saņem pabalstu. Litenē ir daudz darba vietu, vismaz es tā domāju, mums ir veiksmīgi zemnieki, kuri katru pavasari meklē strādniekus, bet es redzu tādus trūcīgus cilvēkus, kuri pat nevīžo lāpstu zemē iedurt. Kāpēc jauni vīrieši nevar strādāt? Zinu, ka ir tādi, kuri tiek atlaisti par dzeršanu. Bet vai tad tāds ir tiesīgs saņemt pabalstu? Galu galā, ja nestrādā, tad nav arī ko prasīt pabalstu," teica pensionāre.


J.Antaņevičs viņai piekrita, norādot, ka arī viņš daļēji ir pretinieks pabalstu maksāšanai daļai iedzīvotāju. "Bet likumdošana mums ir jāievēro," uzsvēra J.Antaņevičs.

 


Kur likt vecu televizoru un ledusskapi?

Litenes pagasta seniorus satrauc arī celiņš, kurš ved uz estrādi. Lejā uz estrādi vēl varot noiet, bet tad, kad pasākums estrādē ir beidzies un jādodas pa celiņu augšup, ir ļoti grūti. Skanēja ierosinājums, piemēram, kaut vai gar celiņa malām pielikt nelielus stabiņus, pie kuriem varētu pieturēties. Zālē izskanēja arī replika, ka tieši šīs problēmas dēļ vecie cilvēki mazāk apmeklē pasākumus.


Kāda seniore vēlējās uzzināt, kur pagastā var nodot vecu nekam vairs nederīgu televizoru vai ledusskapi.

 

"Tas interesē daudzus lauku iedzīvotājus," viņa norādīja. Novada domes Tehniskās nodaļas pārstāvis Jānis Šmoteks skaidroja, ka iedzīvotāji var zvanīt "Albai" un viņi paņemšot pretī šīs lietas. Savukārt S.Krišāne rosināja, ka novada dome varētu izsludināt konkrētas dienas, kad un kurā pagastā tiek savākti veci televizori, ledusskapji un tā tālāk.


Seniori arī interesējās, vai, piemēram, nākamvasar vieta, kur savulaik bija dzelzceļš, tiks sakopta.

 

S.Daudziņa stāstīja, ka nesen Gulbenē ciemojās satiksmes ministrs.

 

"Viņam stāstījām savu sāpi - par noņemtajām sliedēm, kā arī to, ka pa šo noņemto dzelzceļu brauc mašīnas, un tas viņam bija pārsteigums. Mēs arī rosinājām, ka varētu tur veidot tūrisma taku, bet ziemā - slēpošanas trasi, staciju vietās varētu būt savdabīgas tirdzniecības vietas, lai brauc pie mums tūristi. Ministru šī ideja ieinteresēja, bet konkrētu solījumu šobrīd nav," skaidroja S.Daudziņa.

 

Izskanēja lūgums arī pievērst uzmanību un sakārtot muižas staļļu ēku. V.Lapiņš norādīja, ka par šo objektu noteikti nav aizmirsts, bet ir citas lietas, kuras jāsakārto vispirms.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas