Druvienā pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Druvienas pagastā no 1.novembra tiek mainīts Druvienas pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām, informē VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa.

"Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Druvienas pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vidēji 5000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi. Turpmāk Druvienā visi pasta pakalpojumi pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 10.30 līdz 11.30 un otrdienās, piektdienās - no pulksten 11.00 līdz 12.00 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā," skaidro G.Vārpa.

Tāpat kā līdz šim, Druvienas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi.

"Arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā," stāsta G.Vārpa.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

"Ar pastnieka starpniecību Druvienas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Druvienas iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281125. Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Druvienas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Tirzas pasta nodaļu Biedrības namā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās un piektdienās no plkst.8.30 līdz 13.00 un otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - no pulksten 8.30 līdz 14.00," precizē speciāliste.

Druvienas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019.gada 1.novembra tiek informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 1.oktobri.

Piebilstams, ka pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas