Druvienā sumina sporta laureātus

Jurijs Gjačs novēl, lai Druvienas ļaudīm nemazinās sportot prieks

Druvienas pagastā pagājušajās brīvdienās pasākumā "Druvienas sporta laureāts 2008" tika godināti pagasta sportisti.

Sporta darba organizators Jurijs Gjačs stāsta, ka līdz ar sporta zāles uzcelšanu Druvienā ir ļoti aktivizējusies sporta dzīve.

 

"Pa ilgiem laikiem Druvienas pagasta sportisti ir sekmīgi piedalījušies dažādās rajonā rīkotajās sporta sacensībās. Kaut arī Druvienā ir tikai 600 iedzīvotāji, gandrīz katru vakaru sporta zāli apmeklē apmēram 30 cilvēki, piektdienās un sestdienās - pat 50 dažāda vecuma sportisti. Lai veicinātu jauniešu un pieaugušo sportot prieku un visa pagasta aktīvākā un sportiskākā iedzīvotāju daļa sapulcētos kopā, nolēmām sarīkot šo pasākumu - "Druvienas sporta laureāts 2008"," stāsta J.Gjačs.

 

Saņem medaļas un diplomus

"Pasākuma galvenajā daļā tika nominēti tie sportisti, kas bija izcīnījuši pirmās vietas rajona sacensībās un guvuši godalgas valsts līmenī. Jaunākajam apbalvotajam bija 10 gadi, bet vecākajai dalībniecei - 68 gadi.

 

"Druvienas sporta laureāta 2008" nominācijas ieguva basketbolisti zēni, volejbolistes meitenes, orientieristi, vieglatlēti, tenisisti un futbolisti. Valsts un pat starptautiskajās sacensībās atzīstamus panākumus ir guvusi soļotāja Irita Bačka. Īpašus aplausus izpelnījās mūsu cienījamā Lidija Pušpare, kura savos 68 gados jau kuro gadu uzdrīkstas piedalīties valsts pļaušanas čempionātā un gūt atzīstamus rezultātus - 3.vietu," stāsta sporta skolotājs.

 

Katrs laureāts tika apbalvots ar Druvienas keramikas pulciņa vadītājas Astrīdas Ķemeres darinātajām medaļām un diplomiem.

 

Šajā vakarā Druvienas dažādu paaudžu sportisti īpašu paldies teica arī savam ilggadējam sporta skolotājam Jurim Šabrakam.

 

Nobeigumā - torte

Pasākumu vadīja Aivis Deksnis un Madara Zirne. Svinīgo daļu kuplināja lielie un mazie ansambļa "Bukurags" dalībnieki skolotājas Līgas Kļaviņas vadībā. Druvienas aktīvās meitenes pašas bija sagatavojušas karsējmeiteņu uzstāšanos. Svinīgā pasākuma nobeigumu saldināja lielā sporta laureāta torte. Saviesīgajā daļā muzicēja Liezēres ansamblis "Jautrie zēni". Par spēlēm un atrakcijām, kurās aktīvi piedalījās gandrīz visi dalībnieki, rūpējās skolotāja Ineta Mača un pasākuma scenārija autore Jolanta Zirne.

 

"Paldies vēlamies teikt pasākuma sponsoriem Maijai Patmalniecei un Laimonim Žvīguram, arī skolas direktorei Velgai Černoglazovai par atbalstu un visiem, kas palīdzēja ar savu nesavtīgo darbu Druvienas sporta laureāta tapšanā. Domāju, ka šis pasākums izdevās. Šādi pasākumi notiek valsts un rajona līmenī, taču mūsu rajona pagastos, šķiet, tāds vēl nav bijis. Šis pasākums pierādīja, ka mēs paši bez lieliem naudas līdzekļiem krīzes laikā spējam radīt sev svētkus. Paldies pagasta iedzīvotājiem par atsaucību un lai sportotāju pulks nemazinās!" saka J.Gjačs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas