Dzīvojam Vidzemes otrā lielākajā novadā! 1

Gulbenes novada brālis - Ventspils novads
Alūksniešiem ir divi novadi, balveniešiem - četri, madoniešiem - pieci, bet gulbeniešiem ir tikai viens vienīgs novads. Kaimiņiem nevar rasties nekādu pārpratumu, rakstot vēstuli draugiem vai radiem Gulbenes novadā, kur ar šo jauno vārdu ir aizvietots agrākais nosaukums - rajons. Gulbenes novads, kura teritorija aizņem 1876,1 kvadrātkilometru, ir otrs lielākais Vidzemē aiz Madonas novada un lieluma ziņā piektais Latvijā aiz Rēzeknes novada (aizņem 2524,1 kvadrātkilometru), Ventspils novada (2462,3 kvadrātkilometri), Madonas novada (2153,4 kvadrātkilometri) un Daugavpils novada (1877,6 kvadrātkilometri).

Pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas datiem Latvijā ir tikai divi novadi, kuri apvienojuši visas līdzšinējās rajona pašvaldības. Šajā ziņā Gulbenes novads par brāli var uzskatīt Ventspils novadu otrpus Latvijas. Tas apvieno 11 pagastus, kā arī divas pilsētas. Gulbenes novads apvieno 13 pagastus un pilsētu. Gulbenes novadā ir 25,8 tūkstoši iedzīvotāju, Ventspils novadā - 13,9 tūkstoši iedzīvotāju.  

Kādi novadi kaimiņiem?

 

Kaimiņos lielākais ir Madonas novads, kas aizņem 2153,4 kvadrātkilometrus. Novads apvieno 14 pagastus (Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas) un Madonas pilsētu. Novadā ir 28,8 tūkstoši iedzīvotāju. Bijušā Madonas rajona teritorijā ir arī trīs pašvaldības, kas katra izveidojusi savu novadu, neapvienojoties ne ar vienu citu pašvaldību. Tāds ir Cesvaines novads (aizņem 190,5 kvadrātkilometrus), Lubānas novads (346,9 kvadrātkilometri), Ērgļu novads (379,5 kvadrātkilometri). Piektais bijušajā Madonas rajonā ir Varakļānu novads (aizņem 279 kvadrātkilometrus), kas apvieno Murmastienes un Varakļānu pagastu, kā arī Varakļānu pilsētu.

 

Aiz Madonas novada otrs lielākais kaimiņos ir Alūksnes novads, kas plešas 1699,8 kvadrātkilometros un apvieno 15 pagastus (Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemeru) un Alūksnes pilsētu. Novadā ir 19,7 tūkstoši iedzīvotāju. Bijušajā Alūksnes rajonā ir vēl otrs - Apes - novads (aizņem 545,1 kvadrātkilometru), tas apvieno trīs pagastus (Gaujienas, Trapenes, Virešu) un Apes pilsētu.

 

Kādreizējā Balvu rajonā lielākais ir novads ar tādu pašu nosaukumu. Balvu novads aizņem 1044,5 kvadrātkilometrus un apvieno desmit pagastus (Balvu, Bērzaunes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kubuļu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas) un Balvu pilsētu. Novadā ir 16,1 tūkstotis iedzīvotāju. Otrs lielākais novads bijušā Balvu rajona teritorijā ir Viļakas novads (639,7 kvadrātkilometri), kas apvieno sešus pagastus (Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu, Žīguru) un Viļakas pilsētu. Trešais ir Rugāju novads (512 kvadrātkilometri), kas apvieno Lazdukalna un Rugāju pagastu. Tikai viena pašvaldība veido Baltinavas novadu (185 kvadrātkilometri).

 

Vidzemē ir 28 novadi

 

Vidzeme ir bagāta ar 28 novadiem, ja spriež pēc līdzšinējiem kritērijiem, reģionam piesaistot visu bijušo Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Valmieras un Valkas rajonu nu jau jaunizveidotās pašvaldības.

Tātad Vidzemē ietilpst Alūksnes, Apes, Amatas, Cēsu, Raunas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Gulbenes, Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas, Varakļānu, Valkas, Strenču, Smiltenes, Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Valmieras, Beverīnas, Naukšēnu novads.

 

Latvijā pavisam ir 109 novadi. Valstī ir deviņas republikas nozīmes pilsētas - Rīga, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Veltspils un Valmiera, kas ir vienīgā republikas nozīmes pilsēta Vidzemē ar 27,4 tūkstošiem iedzīvotāju.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

...

Alūksnes novadā- Mālupes vai Mārupes pagastu?

pirms 11 gadiem, 2009.07.13 08:14

Vietējās ziņas