Eksperti palīdzēs saimniecībām

Lauku konsultāciju un izglītības centrs pagājušajā nedēļā sāka darbu pie jaunas lauksaimnieku atbalsta programmas "Ražošanas plāna izstrāde un ieviešana saimnieciskās darbības stabilizēšanai".

Lauksaimniekiem, kuri nonākuši ekonomiskās grūtībās, ir iespējams pieteikties jaunajam pakalpojumam.

Paredzēts, ka, sadarbojoties saimniecību vadītājiem, to lielākajiem kreditoriem un centra nozaru ekspertiem, tiks veikta saimnieciskās darbības kopējā analīze un stratēģisko attīstības virzienu izvērtēšana. Pēc tam izveidos saimniecības ražošanas plānu, kurā iekļaus priekšlikumus saimniecības produkcijas pašizmaksas samazinājumam, patērēto resursu optimizācijai, kā arī kreditoru prasību saskaņošanai ar saimniecības šā brīža finanšu iespējām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas