Cīņa par taisnīgiem tiešmaksājumiem lauksaimniecībai turpinās

26. un 27. novembrī Briselē notiek Eiropas Piena ražotāju protesti pret pārāk zemām piena cenām, kuras jau ilgāku laiku pat nesedz ražošanas izmaksas. Līdz tūkstotim traktoru no dažādām Eiropas valstīm atbraukuši uz Briseli, lai pie Eiropas Parlamenta piedalīties protesta akcijā un pievērstu politiķu uzmanību uz nepieņemamo situāciju, kura valda ES piena tirgū un lauksaimniecībā kopumā.

Divu dienu protesta akcijai pievienojās arī Eiropas Parlamenta deputāti un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvji no Latvijas, lai turpinātu cīņu par Latvijas lauksaimnieku interesēm un vēlreiz atgādinātu Baltijas valstu prasības par taisnīgiem tiešmaksājumiem lauksaimniecībā visā Eiropas Savienībā.  

Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Godmanis, kurš Eiropas Parlamentā darbojas Budžeta komitejā un piedalās pārrunās par nākamo ES Daudzgadu budžetu turpmākajiem septiņiem gadiem, kura ietvaros arī tiks pieņemts galīgais lēmums par tiešmaksājumiem, uzskata, ka pēdējais piedāvātais priekšlikums, ar ko aizvadītajā nedēļā nāca klajā Padome, Latvijai nav pieņemams un cīņa ir jāturpina.

 

''Lauksaimniecība bija, ir un būs Latvijas saimniecības un dzīves noteicošā veidotāja, un par tās nākotni mums ir jācīnās visiem: gan lauksaimniekiem, gan pilsētniekiem.

 

Pie tik būtiska samazinājuma, ko Padome ierosina veikt nākamajā finanšu periodā, tai skaitā kopējā lauksaimniecības budžetā, Latvija var ''izkarot'' taisnīgākus tiešmaksājumus (līdz 80% no ES vidējā līmeņa) tikai, ja panāk, ka valstis ar daudz lielākiem tiešmaksājumiem ir gatavas tos straujāk samazināt, tuvinot tos ES vidējam līmenim'', tā deputāts Godmanis.

 

Protestētāji pieprasa no Eiropas Savienības uzņemties atbildību un nākt klajā ar atbilstošiem likumdošanas priekšlikumiem, nodrošinot visiem Eiropas lauksaimniekiem godīgas konkurences apstākļus.

 

Eiropas Parlaments savu nostāju par Kopīgās Lauksaimniecības politikas reformu demonstrēs balsojot 2013. gada janvārī, pēc kā bumba nonāks Padomes laukumā, kurai ir jānāk klajā ar jaunu budžeta priekšlikumu, kas apmierinātu visas ES dalībvalstis.

Pievieno komentāru

ES un Latvija