ES: Eiropas brīvprātīgā darba gads – izaicinājums Latvijai

Noslēdzoties Eiropas gadam pret Nabadzību un sociālo atstumtību (2010), manī izkristalizējusies kāda vienkārša atziņa - nabadzību un atstumtību var mazināt, ja palīdzīgu roku sniedz no sirds un to darīt esam gatavi jebkurā pasaules malā. Nevienam jau nav noslēpums - ir daudz to, kuri gatavi palīdzēt nesavtīgi, gūstot pieredzi, jaunus draugus un paplašinot savu redzesloku. Tieši tādēļ man šķiet, ka Eiropas nākamajam gadam izvēlētais virziens - Brīvprātīgā darba gads (2011) - ir likumsakarīgs un nācis īstajā brīdī.

Pirms kāda laika, runājot ar dažiem brīvprātīgajiem, kuri strādājuši citās valstīs, sapratu - daudziem tas ir sirds un prāta muskuļu treniņš. Tomēr palika arī zināma neizpratne - kādēļ tik daudz brīvprātīgo izvēlas doties uz citām valstīm, nevis palīdzēt tepat, Latvijā, kur arī netrūkst vajadzību? Šķiet, atradu atbildi portāla www.brivpratigais.lv foruma sarunās par brīvprātīgā darba pieredzi.  

Viesis1: Man šķiet, ka šobrīd ir tā, ka Latvijā brīvprātīgajam pašam jāizrāda liela iniciatīva, lai atrastu organizāciju vai iespēju kaut kur ieguldīt savu bezmaksas darbu! Daudz vairāk ir brīvprātīgo nekā organizāciju, kas gatavas viņus ņemt pretī! Īpaši ārpus Rīgas. Bet, nu katrā ziņā katram pašam IR iespēja meklēt un atrast! Un brīvprātīgais darbs - tas ir forši, tas dod tādu laaaabu sajūtu, zinu, jo pati esmu bijusi brīvprātīgā un strādājusi ar jauniešiem gan Latvijā, gan ārzemēs!

 

Viesis2: Biju brīvprātīgā Nordea Maratonā un biju gan priecīga par paveikto, gan arī ļoti apbēdināta. Priecīga, jo bija liels gandarījums par padarīto, par cilvēku prieku, smaidu utt. Apbēdināta, jo daži no organizatoriem, proti, tie, kuri pieņēma mūs darbā par brīvprātīgajiem, bija diezgan nejauki. Radās sajūta, ka neizpildām visas viņu vēlmes un esam patiesībā baigie idioti...vienu brīdi gribējās iet mājās, jo bonusā vēl dzirdējām kā viņi viens otru tur aprunā un noliek par to, ka tas nemāk organizēt neko un tas arī neko...Nju, vienvārdsakot, tāds melns traipiņš uz šo lielisko dienu, ko tur pavadīju!

 

Cik cilvēku tik pieredžu un viedokļu. Tomēr viens ir skaidrs - nākamais gads brīvprātīgā darba popularizēšanas jomā Latvijā solās būt visai piesātināts. Galvenā atbildīgā par šī gada aktivitātēm Latvijā būs Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Starp daudzajiem pasākumiem tā izceļ vienu, kurš noritēs visās ES dalībvalstis.

 

"Eiropas gada ietvaros notiks arī vienojošs pasākums - Eiropas Brīvprātīgā darba tūre, kad noteiktā laikā katrā valstī uzturēsies EK komanda ar brīvprātīgā darba telti, lai popularizētu brīvprātīgo darbu visās dalībvalstīs, informētu publiskās iestādes, uzņēmumus, sabiedrību un pašus brīvprātīgos par brīvprātīgā darba būtību un tā ieguldījumu sabiedrības un atsevišķas personas attīstībā, kā arī nodrošinātu vienotu telpu, kur dalīties ar labo praksi, tajā skaitā iepazīstinātu cilvēkus ar brīvprātīgā darba tradīcijām citās Eiropas valstīs, skaidro IZM Komunikācijas nodaļas vadītāja Dace Jansone-Klasiņa. Jāpiebilst, ka Rīgā Eiropas Brīvprātīgā darba tūre uzturēsies laikā no 26.septembra līdz 2.oktobrim.

 

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam, nākamā gada aktivitātēs iesaistīsies arī biedrība www.brivpratigais.lv, kura līdz rudenim sola veikt pašvaldību politikas izpēti attiecībā uz brīvprātīgo darbu,kā arī, sadarbībā ar ekspertiem plāno izstrādāt vienotu brīvprātīgā darba modeli un praktisku rokasgrāmatu pašvaldībām un organizācijām. Turklāt biedrība izveidos arī virtuālo bibliotēku, kurā apkopos dažādus informatīvos materiālus, brīvprātīgā darba politikas dokumentus un labās prakses piemērus.

 

„Brīvprātīgais darbs, kam pasaulē ir senas tradīcijas, Latvijā tikai attīstās. Tāpēc, mūsuprāt, ir svarīgi apzināt reālo situāciju brīvprātīgā darba jomā, apkopot šo informāciju un piedāvāt Latvijas pašvaldībām vienotu modeli un praktiski izmantojamas rekomendācijas brīvprātīgā darba politikas ieviešanā un attīstībā. Ikdienā, konsultējot dažādas organizācijas, esmu sapratusi, ka šāda informācija ir būtiska un nepieciešama brīvprātīgā darba attīstībai", norāda „brīvprātīgais.lv" valdes locekle Ilze Grīntāle.

 

Arī IZM atzīst - salīdzinot ar ASV vai Nīderlandi, Latvijas brīvprātīgā darba kustība vēl ir tikai aizmetnī.
D.Jansone-Klasiņa: "Bieži vien Latvijā brīvprātīgais darbs asociējas tikai ar Lielo talku, jauniešu palīdzēšanu Dziesmu svētkos un citos lielkoncertos, vai arī ar jauniešu aizbraukšanu Eiropas brīvprātīgajā darbā uz kādu citu Eiropas valsti. Tomēr ir daudz citu iespēju, kā sevi pilnveidot vai paveikt ko lietderīgu savā brīvajā laikā tādās jomās kā sociālā drošība, vides aizsardzība, kultūra u.c. Tāpēc ir svarīgs nākamā Eiropas gada ietvars, kad vienkopus visas ES dalībvalstis vienosies vienam mērķim - veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi un izpratni par brīvprātīgo darbu un izveidot brīvprātīgā darba veikšanai labvēlīgu vidi."

 

Atbilstoši Eiropas brīvprātīga darba gada programmai, ikvienā dalībvalstī tiks veikti pētījumi par brīvprātīgā darba attīstības iespējām, pilnveidots brīvprātīgā darba reģistrs, īstenotas projektu nedēļas par brīvprātīgo darbu skolās, dokumentālo īsfilmu, animācijas un reklāmas filmu konkurss, interaktīvs forums, pasniedzot arī balvas dažādās nominācijās brīvprātīgā darba veicinātājiem, starptautiskās brīvprātīgā darba dienas atzīmēšana 5.decembrī, brīvprātīgo „flashmob" organizēšana reģionos, informatīvo materiālu un sociālās kampaņas īstenošana un daudzi citi pasākumi.

 

Uzziņa:
Vairāk par Eiropas brīvprātīgā darba gadu:


www.izm.gov.lv


www.jaunatneslietas.lv


www.brivpratigais.lv


Par Brīvprātīgā darba tūri:


http://europa.eu/volunteering/en/tour/15

 

 

Pievieno komentāru

Eiropas Savienībā