Izglītības iespējas Eiropas Savienībā

Tuvojas izlaidumu laiks un jaunieši aktīvi domā par to, kur turpināt savas tālākās mācību gaitas. Daudzi priekšroku dod Latvijas augstskolām un koledžām, taču ir tādi jaunieši, kas vēlas izmēģināt studijas ārzemēs un gūt jaunu pieredzi. Tomēr var gadīties, ka par studijām ārzemēs daudziem trūkst informācijas, tādēļ šāda iespēja bieži vien nemaz netiek aplūkota.

ES tiek atzīti Latvijā akreditētu studiju programmu diplomi, tā kā ES nav izvirzītas vienotas prasības vidējās izglītības diplomu atzīšanai un atsevišķu normatīvo aktu, kas to regulētu, nav. Studentiem, kas izvēlas savas studijas turpināt kādā Latvijas augstskolā, ir iespēja doties "Erasmus" studiju apmaiņas programmā. Tā piedāvā stipendijas studijām un praksei ārvalstu augstskolās. Studentam ir jāiztur atlases konkurss. Tāpat "Erasmus" programma piedāvā intensīvos mazāk lietotu valodu kursus. Tajos var piedalīties tie studenti, kas attiecīgajā valstī uzsāks "Erasmus" studijas vai praksi.


Šobrīd "Erasmus" programmā piedalās 27 ES dalībvalstis, 3 Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija), Šveice un Turcija. 2009./2010. mācību gadā no Latvijas "Erasmus" studijās devās 1156 studenti, praksēs - 319.


Daugavpils Universitātes studente Laura Bicāne "Erasmus" apmaiņas programmā devusies uz Franciju. „Mana "Erasmus" veiksmes recepte bija - esi gatavs uz visu. Diezgan banāli, bet tā arī tas bija," stāsta Laura. Viņa atzīst, ka studijas ir vieglas vai smagas atkarībā no tā, ko studē. Runājot par praktiskām lietām, dodoties uz Franciju ziemā, noderēs gan lietussargs un gumijnieki, gan arī siltāks ziemas mētelis un vilnas zeķes, jo Francijā sniegs esot reta parādība. Viņa saka, ka „ir jābūt gatavam uz internacionālu vidi, jautriem piedzīvojumiem, negaidītiem pavērsieniem un daudz jauniem draugiem!"


Jolanta Ūzuliņa, kas arī studē Daugavpils Universitātē, devusies uz Spāniju. „Pirmie iespaidi nebija pārāk labi - valodu bija diezgan grūti saprast, jo spāņi runā ļoti ātri, bija arī daudz problēmu ar dokumentu sakārtošanu un stundu saraksta izveidi, bet pie visa ātri pieradu." Cilvēki Spānijā esot atvērti, smaidīgi, izpalīdzīgi un laipni pret visiem, arī iebraucējiem, tādēļ iepazīties esot bijis viegli. Viņa atzīst, ka „lielākais ieguvums, protams, ir pieredze, zināšanas. Tad kultūra, cita vide, cilvēki, to raksturi. Protams, ka lielu rūdījumu deva arī lielais attālums no visiem mīļajiem te, Latvijā, un pilnīgi patstāvīga dzīve".


Taču iespēja mācīties un gūt darba pieredzi ES ir ne tikai studentiem, bet jebkuram interesentam. Mūžizglītības programmas ietver visus izglītības veidus un līmeņus, un tajā var iesaistīties jebkurā mūža posmā. Viena no šīm programmām ir "Comenius", kurā var iesaistīties audzēkņi, skolēni un pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām, profesionālajām un tehniskajām vidusskolām, kā arī topošie skolotāji, skolotāju sagatavotāji un tālākizglītotāji. Šīs programmas mērķis ir attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību. No 2010./2011. mācību gada skolēniem šajā programmā ir iespēja mācīties ārvalstu skolās. Līdz šim to ir izmantojuši tikai 12 audzēkņi. Savukārt Latvijā pagājušajā gadā šajā programmā mācījās četri ārvalstu audzēkņi.


"Grundtvig" ir izglītības programma, kas piedāvā pieaugušajiem visa mūža garumā uzlabot zināšanas, prasmes un kompetences, lai iekļautos darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē. Šajā programmā piedalīties var iestādes un organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā, pieaugušo izglītotāji un citi pieaugušo izglītības iestāžu vai organizāciju darbinieki, kā arī jebkurš pieaugušais, kuram ir iespēja darboties darbnīcās. Tā ir iespēja piedalīties mācību pasākumos un semināros (darbnīcās) cilvēkiem, kas ir vecāki par 18 gadiem. Tās notiek kādā citā Mūžizglītības programmas dalībvalstī un tajās piedalās dalībnieki no vairākām valstīm, lai kopā gūtu jaunu izglītības pieredzi. Darbnīcās parasti piedalās 10 - 20 dalībnieki un tās ilgst 5 - 10 dienas.


"Leonardo da Vinci" programmas mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību. Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Šajā programmā projektus var iesniegt juridiskas personas - organizācijas, institūcijas, izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību.

Pievieno komentāru

Eiropas Savienībā