Izsakies! Tavas tiesības, tava nākotne

Eiropas Komisija aicina Tevi izteikt viedokli par savām Eiropas Savienības pilsoņa tiesībām, piedaloties publiskajā apspriešanā! Piedalies publiskajā apspriešanā portālā „Jūsu balss Eiropā" - http://ec.europa.eu/yourvoice/. Aptaujas lapas aizpildīšana (jebkurā no oficiālajām ES valodām) aizņems vien dažas minūtes.

Pastāsti mums:

 

- Vai Tu jebkad esi saskāries ar sarežģījumiem, dodoties uz citu ES dalībvalsti?

 

- Vai Tev jebkad ir bijušas problēmas, iepērkoties tiešsaistē no citas ES dalībvalsts?

 

- Kādā Eiropas Savienībā Tu vēlētos dzīvot 2020.gadā? Publiskā apspriešana notiks līdz 2012.gada 9.septembrim. ES pilsonība, ko automātiski piešķir katram ES valstspiederīgajam, nodrošina virkni svarīgu tiesību.

 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktas tiesības:

 

- brīvi pārvietoties un dzīvot ES teritorijā;

 

- balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās;

 

- uz jebkuras citas ES valsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību;

 

- iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentā un sūdzēties Eiropas ombudam.

 

Kā ES pilsonim Tev ir arī citas tiesības, tostarp, sazināties un saņemt atbildi no jebkuras ES iestādes kādā no ES oficiālajām valodām, piekļūt Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Padomes dokumentiem, ievērojot noteiktus nosacījumus, un tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi ES Civildienestam. Eiropas Komisija uzrauga Līgumā par Eiropas Savienības darbību paredzēto ES pilsoņu tiesību īstenošanu un piemērošanu un sagatavo Ziņojumu par ES Pilsonību.

 

Tavs viedoklis palīdzēs Eiropas Komisijai sagatavot nākamo Ziņojumu par ES Pilsonību, kas tiks publicēts 2013.gadā - Eiropas pilsoņu gadā.

Pievieno komentāru

ES un Latvija