Sākas spēle “Pavedieni” (NOLIKUMS)

Sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, Gulbenes novada bibliotēka no 21. maija līdz 19.augustam organizē Gulbenes novada piederības spēli “Pavedieni”. Spēles ideja un mērķis ir aktīvā veidā, apceļojot Gulbenes novadu un pilsētu, iepazīstināt spēles dalībniekus ar novada kultūrvēsturiskajām vietām, būvēm, notikumiem, dabas objektiem un cilvēkiem.

"Spēlē var piedalīties gan komandas, gan individuāli spēlētāji. Spēlei var reģistrēties jebkurā Gulbenes novada pagastu bibliotēkā un Gulbenes novada bibliotēkā. Spēle ilgst no 21.maija līdz 19.augustam un to var uzsākt jebkurā laikā šajā periodā. Katra komanda vai individuālais dalībnieks saņems spēles Ceļvedi. Ceļvedī publicēti 100 uzdevumi. Katram pagastam ir 7 uzdevumi, pilsētai - 9 uzdevumi. Uzdevumus var izpildīt, meklējot informāciju gan tradicionālos avotos, gan izmantojot elektroniskās meklēšanas iespējas, vai apmeklējot katru pagastu.Katram pagastam un pilsētai spēlē ir divi īpaši uzdevumi: puzles uzdevums, par kura izpildi spēlētāji saņems divus punktus; izaicinājuma uzdevums, par kura izpildi spēlētāji saņems trīs punktus," skaidro Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

Īpaši spēlē aicina iesaistīties ģimenes ar bērniem, jo tieši bērni ir tie, kuriem īpaši nepieciešams apzināties savu piederību mūsu novadam, arī Latvijai. Uzdevumi sagādās gan jautrus, gan nopietnus brīžus spēlētājiem, jo būs jāpielieto gan matemātiskās, gan meklēšanas, gan erudīcijas prasmes.

Spēli “Pavedieni” finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.


* * *
Gulbenes novada piederības spēle “Pavedieni” NOLIKUMS

1. Spēles ideja un mērķis – aicinām ikvienu, īpaši ģimenes, radošā veidā izzināt Gulbenes novadu. Apceļojot novadu, rosinām iepazīt un meklēt informāciju par Gulbenes novada kultūrvēsturiskām vietām, cilvēkiem un notikumiem.

2. Spēles dalībnieki – spēlē var piedalīties gan individuāli, gan komandās.

3. Spēles laiks – spēle notiek laika posmā no 2018.gada 21.maija līdz 2018.gada 19.augustam.

4. Spēles norise:

 dalībnieki/komandas var uzsākt spēli jebkurā laikā no 21.maija līdz 19.augustam;

 pieteikties spēlei dalībnieki/komandas var jebkurā Gulbenes novada pilsētas vai pagasta bibliotēkā;

 reģistrējoties jānorāda komandas nosaukums un dalībnieku skaits, individuālajiem dalībniekiem - vārds, uzvārds;

 reģistrējoties dalībnieks/komanda saņem spēles Ceļvedi ar uzdevumiem. Ceļvedī ir spēles uzdevumi, uz kuriem jāsniedz atbildes. Katrā pagastā būs septiņi uzdevumi, Gulbenes pilsētā – deviņi, kopā 100 uzdevumi;

Pirms uzsākt spēli, uzmanīgi izlasīt visu Ceļvedi un uzdevumus!

 uzdevumu atbildes jāraksta Ceļveža pēdējā lapā, kura jānodod līdz 21.augustam jebkurā Gulbenes novada pilsētas vai pagasta bibliotēkā;

 katrā pagastā un pilsētā kā viens no uzdevumiem ir puzles salikšana. Saliktā puzle jānofotografē un foto jānosūta uz e-pastu – pavedieni@gulbenesbiblioteka.lv, norādot komandas nosaukumu vai individuālā dalībnieka vārdu, uzvārdu. Puzli, pēc tās salikšanas un nofotografēšanas, izjauktu nolikt atpakaļ;

 vērtētas tiks tās komandas, kuras būs atsūtījušas foto ar vismaz triju pagastu vai divu pagastu un pilsētas puzlēm;

 uzdevumos, kuros jāmēra koku apkārtmērs, mērīšana jāveic 1 (viena) metra augstumā no zemes;

 uzdevumu veiksmīgai izpildei dalībniekiem/komandām būs nepieciešama viedierīce un metramērs;

 pirms došanās pie uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un bibliotēkām (dažos gadījumos tur atradīsies puzle), noteikti iepriekš jāpiezvana, lai vienotos par apmeklējumu. Visu spēlē iesaistīto uzņēmumu, iestāžu un bibliotēku kontaktinformācija ir atrodama Ceļveža pēdējā lapā;

 uzdevumus var veikt jebkurā sev vēlamā secībā un laikā;

 pildot Ceļveža uzdevumus un iepazīstoties ar jaunām vietām, cilvēkiem un notikumiem, iespējams, radīsies jautājumi un/vai ierosinājumi. Tos var iesniegt brīvā formā reizē ar atbildēm tuvākajā bibliotēkā;

 daļa no uzdevumu atbildēm iesniedzamas kā fotogrāfijas, sūtot uz e-pastu: pavedieni@gulbenesbiblioteka.lv. Fotogrāfijas var publicēt Facebook.com ar tēmturi #spelepavedieni, obligāti norādot dalībnieka/komandas nosaukumu un pagastu, kurā ir uzņemts foto.

5. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana:

 par katru pareizi izpildītu uzdevumu dalībnieks/komanda saņem vienu punktu;

 par pareizi izpildītu puzles uzdevumu dalībnieks/komanda saņem divus punktus;

 par pareizi izpildītu Izaicinājuma uzdevumu dalībnieks/komanda saņem trīs punktus;

 ja dalībnieku/komandu kopējais iegūto punktu skaits būs vienāds, balvas tiks izlozētas;

 uzvarētāju apbalvošana notiks Noslēguma pasākumā oktobrī (datums tiks precizēts).

Sīkāka informācija par konkursu Gulbenes novada bērnu bibliotēkā, e-pasts solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv, tel.64473266

Pievieno komentāru

Eiropas Savienībā