ES valstīm jāpastiprina cīņa ar bērnu seksuālu izmantošanu

Deputāti ceturtdien apstiprināja nenormatīvu rezolūciju, kurā izvērtēts, cik sekmīgi īstenota 2011. gadā pieņemtā ES direktīva par bērnu seksuālās izmantošanas apkarošanu. ES dalībvalstīm jāstiprina sadarbība un ciešāk jāsadarbojas ar Eiropolu un IT nozari, lai apkarotu bērnu seksuālu izmantošanu, norāda EP deputāti.

 

·      Ātri liegt pieeju nelikumīgam saturam:

Tīmekļa vietnes, kurās redzama seksuāla vardarbība pret bērniem, būtu ātri dzēšamas. Gadījumos, kad tas nav iespējams, valstīm būtu jāliedz piekļuve šādām vietnēm no savas teritorijas, norāda deputāti.

Varas iestādēm būtu jāstiprina sadarbība ar IT nozari, Interpolu un trešajām valstīm, lai paātrinātu informācijas apmaiņu un vietņu slēgšanas procesu. Deputāti rosina veidot “melno sarakstu”, kurā iekļaujamas tīmekļa vietnēs, kurās pieejami ar seksuālu vardarbību pret bērniem saistīti materiāli. Ar šo informāciju būtu jādalās dalībvalstīm, Eiropolam un Interpolam, informējot arī interneta pakalpojumu sniedzējus.

Pienācīgs finansējums un cilvēkresursi, pārrobežu informācijas apmaiņa un uzlabota izmeklēšana digitālajā vidē ir priekšnosacījumi, lai pasargātu bērnus no seksuālas izmantošanas un vardarbības, teikts rezolūcijā.

 

·         Apkarot draudus tiešraidē. Deputāti ir noraizējušies par draudiem, kam bērni pakļauti tiešsaistē, tāpēc aicina izstrādāt efektīvākus mehānismus cīņai ar tādiem noziegumiem kā “atriebības pornogrāfija” un seksuāla izspiešana. Tām dalībvalstīm, kas to vēl nav izdarījušas, būtu jānosaka kriminālatbildība ne vien par iedraudzināšanu tiešsaistē, bet arī bērnu kibervajāšanu un vilināšanu tiešsaistē.

 

·         Aizsargāt migrantu bērnus. EP deputāti norāda, ka bērni – migranti ir īpaši neaizsargāti pret vardarbību, tirdzniecību un seksuālu izmantošanu. Tāpēc viņi aicina dalībvalstis nostiprināt policijas un tiesu iestāžu sadarbību, kā arī prasa nodrošināt ātru informācijas apmaiņu starp iestādēm, lai atrastu pazudušos bērnus.

 

·         Informācijas apmaiņa par noziedzniekiem. Rezolūcija aicina dalībvalstis ieviest obligātas to cilvēku sodāmības pārbaudes, kas piesakās veikt ar bērniem saistītu brīvprātīgo darbu. Tāpat deputāti mudina “regulāri apmainīties ar informāciju par personām, kuras apdraud bērnus”. Tā deputāti vēlas novērst seksuālu varmāku iespējas nepamanītiem pārcelties uz citu dalībvalstu.

 

·         Atbalsts upuriem. Deputāti norāda, ka vairumā gadījumu par seksuālu vardarbību pret bērniem netiek ziņots policijai, un aicina valstis izveidot vai stiprināt bērnu palīdzības dienestus. Tiem jāievēro konfidencialitāte un jābūt pieejamiem visu diennakti un bez maksas. Tāpat valstīm būtu jānodrošina iespēja saņemt juridisku atbalstu un psiholoģisku palīdzību.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas