Finansējumu pilnībā piešķirs valsts

Pagājušajā nedēļā Rankas kultūras namā seminārā pulcējās melioratori no visas Latvijas, kā arī Zemkopības ministrijas, Latvijas Valsts mežu, Lauku atbalsta dienesta speciālisti, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Semināra diskusijas apliecināja, ka meliorācijas būvēm ir jāturpina strādāt. Ja arī netiek būvētas jaunas, tad jāuztur vecās.

"Plānojot semināra norisi, sameklējām vecos meliorācijas būvju projektus, piemēram, kas tika izstrādāti 1931., 1942. gadā, kā arī piecdesmito gadu sākumā, jo tolaik meliorācijai tika pievērsta ārkārtīgi liela nozīme. Ūdeņu mums ir pietiekami daudz. Ja tos nenovadām, rezultātā izslīkst sējumi, pavasarī nevar apstrādāt laukus un tamlīdzīgi," stāsta Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Ivars Kupčs.  

Melioratori atzinīgi vērtēja galīgajā lasījumā pieņemtos grozījumus Meliorācijas likumā, kur noteikts, ka valsts meliorācijas sistēmu un polderu sūkņu staciju ekspluatāciju un uzturēšanu turpmāk pilnībā finansēs valsts.

 

"Līdz šim bija noteikts, ka polderētajās platībās pusi izmaksu sedza valsts, pusi - zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Savukārt, sākot ar šo gadu, bija iecerēts, ka zemes īpašniekiem būtu jāsedz visas sūkņu staciju uzturēšanas izmaksas, kas finansiāli nebūtu viņiem pa spēkam. Arī tad, kad zemes īpašnieki savulaik iegādājās zemi, viņiem tika norādīts, ka meliorācijas sistēmu uzturēšana ir valsts pārziņā," stāsta I.Kupčs.

 

Pagājušajā gadā meliorācijas sistēmu uzturēšanai un kopšanai praktiski nebija līdzekļu, bet šogad ir piešķirts minimāls finansējums, lai varētu pārtīrīt meliorācijas grāvjus.

 

"Meliorācijas grāvji, kas tīrīti, šim darba piesaistot finansējumu no Eiropas, piecus gadus jāuztur kārtībā, tāpēc tos sakārtojam vispirms, lai gan mums ir daudz kopjamu objektu," bilst I.Kupčs.

 

Melioratori apskatīja Rankas mazo spēkstaciju, kā arī apmeklēja atpūtas kompleksa "Lācītes" spēkstaciju, kur pārliecinājās par veiksmīgu Eiropas līdzekļu piesaisti.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas