“Gada dzīvotne 2018” – dižkoks 2

Latvijas Dabas fonds paziņo, ka 2018. gada dzīvotne ir dižkoks. Liels un vecs koks ir bagāta dzīvotne, kas dod mājvietu daudzām radībām - sākot no lieliem putniem un beidzot ar sīkiem kukaiņiem, sūnām un ķērpjiem. Vecie koki piesaista lielu dabas daudzveidību un veido īpašu mikroklimatu savā vidē, un tie ir arī Latvijas valsts pirmsākumu liecinieki, būtiska mūsu kultūrvēstures vērtība un identitātes daļa.

“Dižkoki ir cienījami un godājami – tie ir nodzīvojuši garu mūžu, savas dzīves laikā dodot patvērumu neskaitāmām dzīvajām būtnēm. Tie ir dabas vērtība un liecība par mūsu senčiem, to dzīvesveidu un vērtībām. Tāpēc Latvijas simtgades gadā mēs vēlamies godināt visus Latvijas dižkokus,” saka Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja Inga Račinska.

“Valsts aizsardzībā nonāk koki, kas sasnieguši noteiktus stumbra apkārtmēra un augstuma kritērijus, tomēr dižs savā dzīvotnes dāsnumā un saudzējams ir jebkurš cienījama vecuma koks, arī vecvecāku stādītā ābele vai liepa pilsētas apstādījumos,” uzsver I.Račinska.

Dzīvotne, kas veidojas lielā kokā, ir kā pilsēta ar ielām, mājokļiem un aktīvu sabiedrisko dzīvi. Tā veca koka lielajos zaros ligzdu var būvēt lielie putni, piemēram, baltie stārķi. Lielākos dobumos var ligzdot meža pūce, bet, ja koks ir ūdens tuvumā, arī gaigala vai lielā gaura. Nelielos dobumos iekārtojas mazie dobumperētāji putni, piemēram, dzilnīši, dažādas zīlītes un melnie mušķērāji.

Koku lapotnē dzīvo simtiem kukaiņu sugu. Saules apspīdēts stumbrs un zari ir vieta, kur aug dažādi ķērpji, bet ēnā un mitrumā mājo citas sugas, arī aizsargājami ķērpji un sūnas. Uz veco koku stumbra aug piepes, arī īpaši aizsargājamās. Gareniskās plaisās vai zem atlupušas mizas pa dienu patveras sikspārņi, bet plaši dobumi ar prauliem ir daudzu vaboļu dzīvesvieta. Retajam kukainim lapkoku praulgrauzim tā ir vienīgā piemērotā dzīvesvieta.

Jo vecāks kļūst koks, jo vairāk tā lapotnē, zaros un stumbrā rodas mājvietas dažādiem organismiem – uz viena veca koka var saskaitīt no 50 līdz pat 400 sugām. Arī pēc tam, kad koks savu mūžu ir nodzīvojis, tas turpina dot mājvietu citām dzīvām radībām – atmirusi koksne ir dzīvotne pat lielākam sugu skaitam nekā dzīvs koks.

Lieli koki ir arī lauku ainavas redzamākie elementi, kas savulaik bija cieši saistīti ar saimniekošanu – pie tiem varēja piesliet siena zārdus vai darbarīkus, koki deva pavēni ganam un lopiem, to dobumos mitinājās medus bites. Lai arī mūsdienās lielajam kokam ir šķietami mazāka praktiska ikdienas loma mūsu dzīvē, tas joprojām mums palīdz – aiztur vēju un samazina brāzmas, tā pasargājot augsni no izžūšanas, mazina trokšņus, dod paēnu un aizvēju, attīra gaisu un piesaista CO2, un, protams, priecē acis garāmgājējiem un braucējiem.

Latvijas Dabas fonds šogad iesaka īpaši rūpēties un gādāt par vecajiem kokiem – ja palīdzēsim lielajiem kokiem, tad šos dižkokus satiks arī mūsu mazbērni! Kā parūpēties par koku? Ja koks aug lauka vidū, tam visvairāk kaitē sakņu bojāšana, aparot zemi līdz pat stumbram. Tāpēc zem lielā koka vainaga jāsaglabā zālājs vismaz koka vainaga laukuma lielumā. Arī pilsētas kokiem svarīgi saudzēt saknes. Ja koks ir bojāts un ir doma to nocirst, jākonsultējas ar ekspertiem – arboristiem. Arī bojātus kokus var glābt, un prasmīgi speciālisti nodrošinās arī drošību cilvēkiem un apkārtējai videi. Savukārt, lai izaugtu jauns lielais koks, paies vismaz 100 gadi. Daudzi mūsu vecie dižkoki ieauguši brikšņos un krūmos, kas tos noēno. Tad lielie koki kalst, bet pie saulainām vietām pieradušās sūnas, ķērpji un kukaiņi ir spiesti pamest šo koku vai iet bojā. Tāpēc jāizcērt alkšņi, kļavas, egles, bērzi, kas ieauguši lielo koku vainagā. Lai to paveiktu pareizi, Dabas retumu krātuves entuziasti organizē dižkoku atbrīvošanas talkas. To var uzzināt arī “Dižkoku atbrīvošanas ceļvedī”. 
“Gada dzīvotne 2015” bija bioloģiski vērtīgie zālāji, “Gada dzīvotne 2016” – niedrāji, bet “Gada dzīvotne 2017” – lauku sēta.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

...................

kā apriebušies šie atvasinātie jaunvārdi.Vai grūti rakstīt-dzīvesvieta?Lasi un nesaproti kas tas par ērmu

pirms 3 gadiem, 2018.01.15 08:33

Vietējās ziņas