Gaida projektu pieteikumus

Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu klubs “Mēs paši” izsludinājis kārtējo projektu konkursu.

Projektus var iesniegt fiziskas personas, iedzīvotāju grupas, nevalstiskas organizācijas, kā arī pašvaldību izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un citas iestādes. Projekts var būt saistīts ar vides labiekārtošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, papildu sociālajiem pakalpojumiem, pašnodarbinātības un profesionālās orientācijas veicināšanu. Viena projekta īstenošanai var saņemt līdz 400 latiem.

Projektu pieteikumus var iesniegt Hipotēku bankas Gulbenes filiālē līdz 30.martam. Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa atrodama internetā “www.hipo.lv”. Informāciju un konsultācijas var saņemt arī pa tālruni 27891589.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas